Show simple item record

Identity Detection in TCP/IP Architecture

dc.contributor.advisorPolčák, Liborcs
dc.contributor.authorHolkovič, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOLKOVIČ, M. Detekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79251cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52856
dc.description.abstractTato práce se zabývá detekcí identity uživatelů v rámci počítačových sítí na různých vrstvách architektury TCP/IP. Tyto identity jsou zjišťovány z protokolů běžících na příslušných vrstvách dané architektury. Z hlediska přidělování přístupu do sítí byly vybrány protokoly PPPoE a SLAAC. Druhým typem protokolu je aplikační protokol SMTP. U těchto vybraných protokolů byla analyzována jejich činnost spolu s možnostmi vytváření metainformací o příslušné komunikaci. Výsledkem analýzy jsou stavové automaty. Na základě těchto stavových automatů byl navržen a implementován software, který je určen pro účely zákonných odposlechů. Implementováný software byl následně otestován na vzorových datech, v specializované laboratoři a na produkční síti.cs
dc.description.abstractThis work deals with detection of users within computer networks on different layers of the TCP/IP architecture. These identities are identified by protocols running on the appropriate layers of the given architecture. PPPoE and SLAAC protocols were chosen as protocols that are used for network layer address assignments. The second type of protocol is the application protocol SMTP. We analysed communication using the chosen protocols in order to create metadata about the corresponding communication. The results of the analysis are finite state machines. Based on these finite state machines, software for legal interception was designed and implemented. Implemented software was tested on samples of data, in a specialized laboratory, and in a production network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákonné odposlechycs
dc.subjectdynamická identifikacecs
dc.subjectIRI-IIFcs
dc.subjectPPPoEcs
dc.subjectSLAACcs
dc.subjectSMTP.cs
dc.subjectLawful interceptionen
dc.subjectdynamic identificationen
dc.subjectIRI-IIFen
dc.subjectPPPoEen
dc.subjectSLAACen
dc.subjectSMTP.en
dc.titleDetekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IPcs
dc.title.alternativeIdentity Detection in TCP/IP Architectureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:07cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79251en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:02:37en
sync.item.modts2020.06.23 08:25:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatoušek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A . Otázky u obhajoby: Jak se systém zachová například v případě chybějícího paketu NA, což popisujete na str. 45. Bude ukládat chybné informace či nějak oznámí  chybnou interpretaci dat administrátorovi? Umožňuje systém identifikaci SMTP, pokud běží na nestandardním portu? Prováděl jste výkonnostní testy modulů? Kolik provozu zvládne systém maximálně zpracovat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record