Show simple item record

Use of Diagnostic Methods for Assessing the Technical State of Vehicles

dc.contributor.advisorPanáček, Vladimírcs
dc.contributor.authorSkoupý, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:28Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:28Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSKOUPÝ, P. Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other48957cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5291
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového vybavení. Ve druhé části je popsán postup podle metodiky Znaleckého standardu č. I/2005 při oceňování vozidel a dále pak následují konkrétní příklady na vozidlech. Ve třetí části práce je popsán postup oceňování vozidel s využitím diagnostických metod a následují konkrétní příklady na vozidlech. Ve čtvrté části je provedeno porovnání a vyhodnocení výsledků. Na závěr jsou uvedeny možnosti využití technické diagnostiky při oceňování motorových vozidel a možná perspektiva spojení obou metod.cs
dc.description.abstractThe thesis has focused an influence of actual automotive diagnostic methods which can be used for the evaluation of vehicles´ technical conditions. I´ve sorted various automotive diagnostic methods included the different devices in the first part of thesis. Second part describes the vehicle valuation procedure according to methodology of Czech Experts´ Norm No. I/2005. Third part has introduced the valuation procedures carried by means of diagnostic devices included practical examples. Fourth part compares and evaluates results. Lastly the thesis presents capabilities of technical diagnosis during the vehicle valuation procedure and possible view of both methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiagnostikacs
dc.subjecttechnický stavcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectřídící jednotkacs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectpostupcs
dc.subjecthodnocení.cs
dc.subjectDiagnosticsen
dc.subjecttechnical conditionen
dc.subjectvehicleen
dc.subjectappreciateen
dc.subjectelectronic computer uniten
dc.subjectmethoden
dc.subjectprocedureen
dc.subjectevaluation.en
dc.titleVyužití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidelcs
dc.title.alternativeUse of Diagnostic Methods for Assessing the Technical State of Vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-13:09:15cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48957en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:06:58en
sync.item.modts2020.03.31 15:41:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKrejčíř, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record