Show simple item record

Skeleton Extraction from Polygonal Meshes

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorBorek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-05-17T23:24:41Z
dc.date.available2018-05-17T23:24:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBOREK, O. Kostra polygonálního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42431cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52964
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá extrakcí kostry z modelu třírozměrného tělesa. Z existujících metod byla vybrána extrakce kostry pomocí os lokální válcové symetrie (ROSA - rotational symmetry axis), která je velmi odolná ke ztrátám vstupních dat a je vhodná pro tělesa složená z obecně válcových částí a jejich spojů (jako jsou například lidská a zvířecí těla). Bylo optimalizováno vyhledávání os lokální válcové symetrie. V experimentech byl zkoumán vliv vlastností tělesa (jako např. ztráta vstupních dat, zvrásnění povrchu, tvar) a vliv parametrů metody na kostru.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with skeleton extraction from 3D objects. The presented technique for skeleton extraction from incomplete points cloud is based on ROSA (Rotational Symmetry Axis) method, while the searching for rotational symmetry axis was optimized. The method is resistant to missing data and is suitable for objects made from cylindrical parts and joints of that parts (for example human and animals bodies). In experiments, both the influence of object properties (for example missing data, chill mark, shape) and the influence of method's parameters were examined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřivková kostracs
dc.subjectzískávání kostrycs
dc.subjectneúplná datacs
dc.subjectrotační symetrie.cs
dc.subjectCurve skeletonen
dc.subjectskeleton extractionen
dc.subjectincomplete dataen
dc.subjectrotational symmetry.en
dc.titleKostra polygonálního modelucs
dc.title.alternativeSkeleton Extraction from Polygonal Meshesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:56cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42431en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:00:47en
sync.item.modts2020.06.23 08:16:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKršek, Přemyslcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student poté váhavě odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste grafický výstup vašeho programu řešil formou převodu skriptem na formát pro další Java program, který generuje statické pohledy na 3D model s kostrou? Většina metod pro hledaní kostry 3D objektů uvedených v rozboru pracuje s voxel modely. Znáte další metody pracující s polygonálními modely, kromě metody ROSA?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record