Show simple item record

Web Application for Improvement of Vocabulary and Conversation Skills in Multiple Languages

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorJakeš, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:27:02Z
dc.date.available2018-10-21T17:27:02Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJAKEŠ, J. Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52969
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému je jazyk PHP a knihovna Nette Framework, dále jsou využity zejména technologie MySQL, Doctrine 2, jQuery, ExtJS a programová rozhraní aplikací Wordnik a Facebook. Tato práce popisuje kompletní vývojový cyklus aplikace od specifikace a analýzy požadavků přes návrh architektury a uživatelského rozhraní až po detaily implementace, průběh testování a jeho výsledky. Nakonec jsou zhodnoceny náměty na budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a web application that would help its users to improve their vocabulary and conversation skills in foreign language studies. An important point is an orientation on the study of several languages at the same time. The base of the system is PHP programming language and the Nette Framework library. Other technologies used are MySQL, Doctrine 2, jQuery, ExtJS and programming interfaces of Wordnik and Facebook applications. This text describes the complete process of the development from the specification and analysis of application demands over architecture and user interface design up to implementation details, the process of testing and its results. Finally it sums up the ideas for future development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstudium cizích jazykůcs
dc.subjectvícejazyčnostcs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectkartičková metodacs
dc.subjectflashcardscs
dc.subjectwebcs
dc.subjectWordnik APIcs
dc.subjectFacebook APIcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectNette Frameworkcs
dc.subjectDoctrine 2cs
dc.subjectjQuerycs
dc.subjectExtJScs
dc.subjectforeign language studiesen
dc.subjectmultilingualityen
dc.subjectlearningen
dc.subjectflashcardsen
dc.subjectweben
dc.subjectWordnik APIen
dc.subjectFacebook APIen
dc.subjectPHPen
dc.subjectNette Frameworken
dc.subjectDoctrine 2en
dc.subjectjQueryen
dc.subjectExtJSen
dc.titleWebová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycíchcs
dc.title.alternativeWeb Application for Improvement of Vocabulary and Conversation Skills in Multiple Languagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2014-07-17-13:54:05cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:23:46en
sync.item.modts2019.05.18 02:27:38en
dc.contributor.refereeHerout, Adamcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record