Show simple item record

CAD System for 2D Drawing

dc.contributor.advisorKršek, Přemyslcs
dc.contributor.authorMurín, Michalcs
dc.date.accessioned2018-06-07T14:02:36Z
dc.date.available2018-06-07T14:02:36Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMURÍN, M. CAD systém pro 2D kreslení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52984
dc.description.abstractBakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami na ně. Práce obsahuje návrh vytvářeného CAD systému a jako praktickou čásť, implementaci navržené aplikace. Na závěr je shrnuto, čeho bylo při tvorbě dosaženo a čeho by potenciálně v budoucnu mohlo být dosaženo při dalším rozšiřování aplikace.cs
dc.description.abstractThe Bachelor´s thesis is aimed at the design and creation of CAD system for 2D drawing. It introduces the use of computers in manufacturing and the advantages the use of computers brings, general definition of CAD systems and requirements imposed on them. The thesis contains the design of generated CAD system, and as a practical part it introduces implementation of the designed application. Finally it summarizes what has been achieved in developing and what could potentially be achieved in further expansion of the application in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCADcs
dc.subjectCAMcs
dc.subjectvektorová grafikacs
dc.subject2D kreslenícs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectCADen
dc.subjectCAMen
dc.subjectvector graphicsen
dc.subject2D drawingen
dc.subjectOpenGLen
dc.titleCAD systém pro 2D kreslenícs
dc.title.alternativeCAD System for 2D Drawingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:39cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:00:57en
sync.item.modts2020.06.23 08:15:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeChudý, Petercs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V jakých jednotkách probíhá zadávání souřadnic? Je možné použít imperiální jednotky? Které jsou typické formáty souborů, relevantní pro danou kategorii produktů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record