Show simple item record

Design and Implementation of Generic VoIP Exchange Using Functional Programming

dc.contributor.advisorMatoušek, Petrcs
dc.contributor.authorKidoň, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:33:39Z
dc.date.available2018-10-21T17:33:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKIDOŇ, M. Návrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53049
dc.description.abstractTato práce se zabýva návrhem a implementací generické ústředny. Při implementaci byl použit jazyk Erlang, především díky jeho příznivým vlastnostem vzhledem k implementaci telefoního software. Práce také pojednává o deklarativním programování, jazyku Erlang a jeho konkrétních vlastnostech, výhodách a jeho nevýhodách. Na několika jednoduchých příkladech je pak úkázána funkčnost výsledné aplikace, která se jmenuje Genericka Ústředna. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a návrh Generické Ústředny je porovnán s návrhem ústředny Asterisk.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and implementation of generic exchange. As an implementation language was selected Erlang mainly because of its positive features with respect to a telephony software. Thesis also talks about declarative programming, Erlang language, its particular properties, advantages and disadvantages. The resulting software is called the Generic Exchange and its funcionallity is demonstrated on a few simple examples. In the end of the thesis are summarized the results and Generic Exchange design is compared with the design of Asterisk exchange.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInternetová telefoniecs
dc.subjectVoIPcs
dc.subjectgenerická ústřednacs
dc.subjectErlangcs
dc.subjectfunkcionální programovánícs
dc.subjectInternet telephonyen
dc.subjectVoIPen
dc.subjectgeneric exchangeen
dc.subjectErlangen
dc.subjectfunctional programmingen
dc.titleNávrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programovánícs
dc.title.alternativeDesign and Implementation of Generic VoIP Exchange Using Functional Programmingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:39cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79827en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:00:00en
sync.item.modts2021.11.08 12:46:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jako jedna z výhod jazyka Erlang se uvádí možnost konkurentního programování. Můžete vysvětlit jak jste tuto vlastnost použil v návrhu a implementaci výstupu? V práci zmiňujete generický protokol (GP), který by měl odstínit specifické vlastnosti jednotlivých VoIP řídících protokolů. Nicméně je uvedeno pouze mapování z protokolu SIP. Je tedy tento GP adekvátní pro uvažované použití a proč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record