Show simple item record

Algorithmic Trading

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorĎuriač, Petercs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:33:12Z
dc.date.available2015-06-16cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationĎURIAČ, P. Algoritmické obchodování na burze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78488cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53057
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím neuronových sítí při předpovídání cen na burze a následovným testováním pomocí zvolené platformy na reálném demo účtě. Je zde popsána základní teorie obchodování na burze. Dále práce popisuje teorii fungování neuronových sítí. V praktické části je vytvořena neuronová sít a k ní jsou navrženy dva obchodní modely. Tyto modely jsou simulovány na zvolených datech a výsledky jsou porovnány s obchodním modelem člověka. Následně jsou vytvořeny obchodní systémy otestované v reálném obchodování pomocí zvolené obchodní platformy. Výsledky simulací jsou porovnané s dosaženými reálnými výsledky. V závěru jsou navrženy další směry vývoje systému.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis focuses on the utilization of neural networks in prediction of stock market price development and then testing by means of chosen platform on the real demo account. In this thesis is described the basic theory of stock market trading as well as theory of neural network functioning. The neural network is created and to this network are designed two trading models. These models are simulated on the chosen data and results are compared with trading model of a human. Consequently, created trading systems are tested in the real trading by means of chosen trading platform. Results of simulation are compared with reached real results. Another orientation of system development is designed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectPredikce vývoje kurzucs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectintradenní obchodovávícs
dc.subjectobchodováví na burzecs
dc.subjectMarket predictionen
dc.subjectartificial neural networken
dc.subjectintraday traidingen
dc.subjectstock traidingen
dc.titleAlgoritmické obchodování na burzecs
dc.title.alternativeAlgorithmic Tradingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78488en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:01:02en
sync.item.modts2021.11.22 21:31:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePlchot, Oldřichcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Dokážete zhodnotit, jaké riziko podstupuje Vámi navržený systém oproti lidskému obchodníkovi? Dokázal byste vyhodnotit chybu při reálném obchodování způsobenou uvedeným zpožděním? Jaký byl například průměrný rozdíl ceny, za kterou si systém myslel, že nakoupí a jaká byla skutečná cena realizovaného obchodu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record