Now showing items 21-35 of 35

 • Charakteristika 8. lesního vegetačního stupně a současné možnosti jeho hodnocení pomocí funkční diagnostiky 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek řeší problematiku 8. lesního vegetačního stupně v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava. Charakterizuje klimatické a stanovištní poměry stanovišť, současná i klimaxová společenstva z pohledu různých klasifikačních ...
 • Klíčové kroky při tvorbě standardizace využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Tématem příspěvku je popis zásadních kroků při používání obrazových dat dálkového průzkumu země jako podkladového materiálu při zjišťování skutečností potřebných pro vypracování znaleckého posudku v prostředí Forenzní ...
 • Analýza významných zahraničních metod pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Škody zvěří na lesních porostech jsou aktuálním a často diskutovaným problémem. Hodnocení a vyčíslování těchto škod je v České republice legislativně zakotveno v zákoně č. 449/2001 Sb. o myslivosti a ve vyhlášce č. 55/1999 ...
 • Stanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěře 

  Chrbját, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem obhospodařované zvěři. Ztrátu možnosti využití ...
 • Korespondence poškození osobního vozu po zásahu úlomků střešní krytiny 

  Prnka, Jiří; Sedlák, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek pojednává o dopravní nehodě, při které mělo dojít ke kontaktu osobního vozu s úlomky střešní krytiny, uvolněnými z protijedoucího nákladního vozu a následnému vyjetí osobního vozu do příkopu. Na základě korespondence ...
 • Technická závada ano či ne? Nehoda Maserati Quattroporte 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Jako příčinu dopravní nehody často řidiči havarovaných vozidel uplatňují technickou závadu. Často je však nehoda způsobena nesprávným způsobem jízdy, zejména nepřiměřenou rychlostí. K tomuto dochází častěji v případech, ...
 • ESP - bezpečná jízda 

  Kout, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí komplexního programu firmy Bosch pod názvem CAPS - combined active and pasive safety.
 • Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění ...
 • Výpočet velikosti ploch povrchu listnatých stromů a jejich potenciál pro případné využití v soudně-znalecké praxi 

  Honzová, Markéta; Čermák, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Byl proveden výpočet ploch povrchů nadzemních částí stromových jedinců vybraných druhů (dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá) na základě souboru dat naměřených v lužním lese v Lednici na jižní Moravě. Základním principem ...
 • Připravovaná novela stavebního zákona 

  Kliková, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést ...
 • Problematika dřevostaveb s crawl space 

  Lavický, Miloš; Mastná, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek se zabývá problémy, které je nutno řešit ve znaleckých posudcích zaměřených na dřevostavby, jejichž spodní stavba je navržena s uplatněním systému průlezné odvětrávané dutiny (crawl space).
 • Použití logických matic pro posuzování příčin vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů (etics) 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Vady a poruchy ETICS mohou být způsobeny celou řadou příčin. Stanovení primární příčiny vady nebo poruchy může být u složitějších staveb velice obtížné, zvlášť pokud dochází k interakcím mezi účastníky stavebního procesu ...
 • Příčiny poruch krytu vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary 

  Jůza, Petr; Dašek, Ondřej; Holcner, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V polovině roku 2006 byla předána do provozu modernizovaná vzletová a přistávací dráha letiště Karlovy Vary. Již však po jednom roce užívání se začaly na krytu letištní vozovky objevovat závažné poruchy, kde postupem doby ...
 • Tepelný most, kondenzace vodní páry a riziko růstu plísní 

  Kalousek, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Tepelný most se vyskytuje v obalových konstrukcích a je nežádoucí z hlediska projevů v interiéru objektu. Pokud není na konstrukci dostatečná vnitřní povrchová teplota, začne na povrchu kondenzace vodní páry a růst plísní ...
 • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

  Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti