Show simple item record

Aspects of easements valuation caused by energy supply lines

dc.contributor.authorHába, Jaroslav
dc.date.accessioned2016-02-02T09:39:01Z
dc.date.available2016-02-02T09:39:01Z
dc.date.issued2012-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 238-249. ISBN 978-80-214-4412-6cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4412-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53095
dc.description.abstractTrasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Umístění inženýrské sítě do pozemku nebo na pozemek je věcnou a právní závadou, která předmětný pozemek zásadním způsobem a možná i zcela navždy znehodnotí Na takto dotčené části pozemku nelze již realizovat jinou stavbu, vysadit les, zřídit rybník či provést jiná opatření ekologické stability území. Pro vlastníka se tak stává tato část pozemku v šíři zákonem stanoveného ochranného pásma inženýrské sítě zcela bezcennou, kde navíc musí strpět věcné břemeno existence cizí stavby. Za takovéto věcné břemeno náleží vlastníku pozemku spravedlivá a přiměřená náhrada. Stanovení výše náhrady by mělo vycházet z profitu osoby oprávněné z věcného břemene.cs
dc.description.abstractThe line of technical infrastructure network (underground utilities) transforms the relevant part of the site of undeveloped land into the building and construction site because this part was defined and determined as the building location by zoning decision or regulatory plan. Location of utilities at property or land is a factual and legal defect, which devaluates the land in question fundamentally and quite possibly forever. There can be no longer erected any other building, planted a forest, established pond or made other arrangements regarding ecological stability of the territory at such part of the land. The part of the land comprising underground utilities protection zone by law becomes completely worthless for the owner. Furthermore, he has to tolerate the existence of the easement of a foreign construction. Fair and reasonable compensation belongs to the owner of the land for such an easement. Determination of the amount of compensation should be based on profit of the easement beneficiary.en
dc.formattextcs
dc.format.extent238-249cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectstavební pozemekcs
dc.subjectvěcné břemeno vedenícs
dc.subjectspravedlivá a přiměřená náhradacs
dc.subjectprofit oprávněnéhocs
dc.subjectBuilding ploten
dc.subjecteasementen
dc.subjectfair and adequate compensationen
dc.subjectprofit of beneficiaryen
dc.titleAspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastrukturycs
dc.title.alternativeAspects of easements valuation caused by energy supply linesen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date20.-21. 1. 2012cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record