Show simple item record

Calculation of the size of the surface area of deciduous trees and their potential for eventual use in a forensic-expert practice

dc.contributor.authorHonzová, Markéta
dc.contributor.authorČermák, Jan
dc.date.accessioned2016-02-02T09:39:02Z
dc.date.available2016-02-02T09:39:02Z
dc.date.issued2012-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 334-345. ISBN 978-80-214-4412-6cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4412-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53105
dc.description.abstractByl proveden výpočet ploch povrchů nadzemních částí stromových jedinců vybraných druhů (dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá) na základě souboru dat naměřených v lužním lese v Lednici na jižní Moravě. Základním principem je přepočet objemových hodnot skeletu (kmene a větví) stromů v tloušťkových třídách na velikost plochy. Byl zhodnocen význam určení těchto parametrů ve vztahu k forenzní ekotechnice. Zejména byla posouzena využitelnost výsledků pro stanovení funkce stromů z hlediska alometrických vztahů (např. plocha kambia ve vztahu k výčetní základně), význam velikosti plochy povrchu kůry při zachycování prachových částic, zadržování vody při intercepci, případně absorpce hluku.cs
dc.description.abstractCalculation of the surface area of above ground parts of the tree of chosen species individuals (oak, ash, small-leaved lime) was based on a set of data measured in a flood plain forest in Lednice in southern Moravia. The basic principle is to convert volume values of the tree skeleton (stem, branches) in thickness classes into the size of the area. There was reviewed the importance of these parameters in relation to forensic ecotechnique. In particular, there was assessed usefulness of results for determine functions of trees in terms of allometric relationships (e.g. cambium area in relation to base), importance of the size of bark area to capture dust particles, water interception or absorption of noise.en
dc.formattextcs
dc.format.extent334-345cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectKrajinný rázcs
dc.subjectfunkční diagnostikacs
dc.subjectfunkce stromůcs
dc.subjectlistnatý stromcs
dc.subjectplocha povrchu skeletucs
dc.subjectLandscape characteren
dc.subjectfunctional diagnosticsen
dc.subjecttree functionen
dc.subjectdeciduous treeen
dc.subjectsurface area of skeletonen
dc.titleVýpočet velikosti ploch povrchu listnatých stromů a jejich potenciál pro případné využití v soudně-znalecké praxics
dc.title.alternativeCalculation of the size of the surface area of deciduous trees and their potential for eventual use in a forensic-expert practiceen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date20.-21. 1. 2012cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record