Show simple item record

Determination of paid hunting value for huntable game

dc.contributor.authorChrbját, Filip
dc.date.accessioned2016-02-02T09:39:02Z
dc.date.available2016-02-02T09:39:02Z
dc.date.issued2012-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 363-368. ISBN 978-80-214-4412-6cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4412-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53108
dc.description.abstractV České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem obhospodařované zvěři. Ztrátu možnosti využití poplatkového odlovu lze charakterizovat jako ušlý zisk (lucrum cessans), tedy majetkový prospěch, který by jinak poškozený pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě. Pro účely tvorby návrhu metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře se hodnota poplatkového odlovu určuje dle ceny obvyklé, vycházející ze současně platných ceníků poplatkových odlovů, především ceníku Lesů České republiky s.p. a Vojenský lesů a statků ČR s.p. Cena obvyklá vyjadřuje cenu v místě a čase obvyklou a může být dosti proměnná. Proto není účelem stanovení hodnoty poplatkového odlovu pro jednotlivé druhy lovem obhospodařované zvěře jako ceny konstantní, ale ceny vycházející z místních poměrů v době jejího oceňování, tj. ve smyslu ceny obvyklé.cs
dc.description.abstractThere is no common-law regulation providing a method for game evaluation in the Czech Republic. The value of the catch fee is part of the damage to the hunting of farmed animals. Loss of use fee hunting can be characterized as loss of profit (lucrum cessans), a property benefit that would otherwise damaged probably reached, if there was no damage. For the purpose of the design methodology for the valuation of live and killed the game of catch value fee determined according to the normal price, based on the currently valid price list of charges catch, especially the price list of Forest of the Czech Republic, s.p., Military and forests and farms Czech Republic, s.p. A price reflects the usual price in the usual place and can be quite variable. Therefore it is not the purpose of determining the value of the catch of fees for different species of huntable game as constant prices, but prices based on local conditions at the time of valuation.en
dc.formattextcs
dc.format.extent363-368cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectPoplatkový odlovcs
dc.subjectlovná zvěřcs
dc.subjecthodnota zvěřecs
dc.subjectPaid huntingen
dc.subjecthuntable gameen
dc.subjectgame valueen
dc.titleStanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěřecs
dc.title.alternativeDetermination of paid hunting value for huntable gameen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date20.-21. 1. 2012cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record