Show simple item record

Transformation of Web Applications into Web Services

dc.contributor.advisorWeiss, Petrcs
dc.contributor.authorZámečník, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:30Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:30Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationZÁMEČNÍK, M. Transformace webových aplikací na webové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25062cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53117
dc.description.abstractV současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, nicméně také přináší komplikace jako je složitější publikování a implementace dokumentů na webu. Webové služby mohou propojovat velmi různorodé systémy, protože jsou založeny na jazyku XML, což je neutrální půda, na které se všechny programovací jazyky mohou střetnout beze ztráty nezávislosti na platformě. Automatická transformace webových aplikací na webové služby by mohla být podstatně efektivnější než vytvářet webovou službu jako novou aplikaci. Tento krok je ovšem pro některé aplikace bez znalosti vnitřní struktury téměř nereálný. Transformaci bude ve většině případů možné provést jen poloautomaticky za přispění lidského rozhodnutí.cs
dc.description.abstractPresent web is aiming to the possibility of automatization of user behavior on web applications. Adding of semantics and creation of web service interface are the main approaches for accomplishment of this user comfort. Nevertheless, this direction brings some problems which can make more difficult publishing and implementation of web documents. Web services can connect heterogeneous systems, because they are based on XML markup language that is a place where all applications can meet without lost of platform independence. The automatic transformation of a web application into a web service could be considerably more effective than to create a web service from the beginning. However, this step is for some applications almost unreal without knowledge of their inner structure. In most cases, the transformation will be done semiautomatically with help of human decisions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSémantický webcs
dc.subjectOntologiecs
dc.subjectWebová službacs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectXML schemacs
dc.subjectXSDcs
dc.subjectXML namespacecs
dc.subjectURIcs
dc.subjectSOAPcs
dc.subjectWSDLcs
dc.subjectUDDIcs
dc.subjectTransformacecs
dc.subjectWebová aplikacecs
dc.subjectRDFcs
dc.subjectOWLcs
dc.subjectSPARQLcs
dc.subjectSemantic weben
dc.subjectOntologyen
dc.subjectWeb servicesen
dc.subjectXMLen
dc.subjectXML schemaen
dc.subjectXSDen
dc.subjectXML namespaceen
dc.subjectURIen
dc.subjectSOAPen
dc.subjectWSDLen
dc.subjectUDDIen
dc.subjectTransformationen
dc.subjectWeb serviceen
dc.subjectWeb applicationen
dc.subjectRDFen
dc.subjectOWLen
dc.subjectSPQRQLen
dc.titleTransformace webových aplikací na webové službycs
dc.title.alternativeTransformation of Web Applications into Web Servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-19cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:39cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25062en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:36:22en
sync.item.modts2019.05.18 05:13:15en
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record