Show simple item record

Application for the Data Processing in the Area of Genome Engineering

dc.contributor.advisorOčenášek, Pavelcs
dc.contributor.authorBrychta, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:54:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:54:59Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBRYCHTA, J. Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25130cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53142
dc.description.abstractTato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými k úpravám těchto kyselin, amplifikací a také seznámit se shlukovou a gradientovou analýzou. Dalším cílem je pak prostudovat existující nástroj a srovnat ho s návrhem vlastní aplikace, což si klade jako cíl třetí. S návrhem úzce souvisí poslední z cílů. Je jím samotná implementace a zápis, jak byla aplikace otestována s reálnými daty. Získané výsledky budou diskutovány, stejně jako možnosti dalšího rozšíření.cs
dc.description.abstractThis masters thesis has a few objectives. One of them is to acquaint with the problems of genome engineering, especially with fragmentation of DNA, the macromolecule DNA, the methods for purification and separation of the nucleic acids, the enzymes used for modification of these acids, amplification and get to know with cluster and gradient analysis as well. The next aim is to peruse the existed application and compare it to the layout of the proposed application, that is the third aim. The last one from the objectives is the implementation and the report how was the application tested by the real data. The results will be discussed as well as the possibilities of the further extension.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectfragmentace DNAcs
dc.subjectSyntax 2000cs
dc.subjectgenové inženýrstvícs
dc.subjectamplifikacecs
dc.subjectpurifikacecs
dc.subjectelektroforézacs
dc.subjectshluková analýzacs
dc.subjectgradientová analýzacs
dc.subjectkoeficient podobnostics
dc.subjectkontingentní tabulkacs
dc.subjectUPGMAcs
dc.subjectPCAcs
dc.subjectPCoAcs
dc.subjectADO.NETcs
dc.subjectDataSet.cs
dc.subjectDNAen
dc.subjectfragmentation of DNAen
dc.subjectSyntax 2000en
dc.subjectgenome engineeringen
dc.subjectamplificationen
dc.subjectpurificationen
dc.subjectelectrophoresisen
dc.subjectcluster analysisen
dc.subjectgradient analysisen
dc.subjectsimilarity coefficienten
dc.subjectassociative tableen
dc.subjectUPGMAen
dc.subjectPCAen
dc.subjectPcoAen
dc.subjectADO.NETen
dc.subjectDataSet.en
dc.titleAplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrstvícs
dc.title.alternativeApplication for the Data Processing in the Area of Genome Engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:31cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25130en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:15:59en
sync.item.modts2020.05.10 00:31:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurgetová, Ivanacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record