Show simple item record

Realistic Rendering of Smoke and Clouds

dc.contributor.advisorJošth, Radovancs
dc.contributor.authorKopidol, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:25Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:25Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOPIDOL, J. Realistické zobrazení mraků a kouře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other24974cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53211
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodami pro vykreslování objemových dat jako jsou mraky nebo kouř v počítačové grafice. V úvodu jsou shrnuty techniky a triky používané v počítačové grafice pro zobrazení těchto těles ve scéně, především ty, které využívají objemovou reprezentaci, jejich výhody a nevýhody. Následující část je hlouběji věnována vybrané technice pro zobrazování objemových dat - vykreslování mraků a kouře s ohledem na chování světla uvnitř jejich objemu (nazývané participating media), jejímu principu a vztahům ze kterých vychází. Je uveden krátký přehled aplikací, sloužících pro realistické zobrazování scény, které by byly vhodné pro implementaci vybraného algoritmu. Blender, do kterého je algoritmus implementován je popsána podrobněji, včetně jeho vnitřní struktury, obzvláště renderovacího engine. Poslední část práce je věnována návrhu algoritmu, jeho integrace do aplikace a postupu při jeho implementaci.cs
dc.description.abstractThis work discourses about methods of rendering volumetric data such as clouds or smoke in computer graphics and implementation of this feature to existing application. The first part is summary of techniques and tricks used in computer graphics to display such objects in scene, their pros and cons and the most used techniques of displaying volumetric data. Next part is more closely focused to choosed technique of rendering volumetric data with consideration of light behavior inside the volume (also called participating media) and basic relationships used used in computation. In following part of work there is short list of applications - renderers used to realistic rendering of scene, which are suitable for implementation of selected volumetric data rendering algorithm. Selected application - Blender is describled more deeply including its inner structure, especially rendering engine. Last part of work is dedicated to design, implementation and integration of rendering algorithm itself.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpočítačová grafikacs
dc.subjectobjemová datacs
dc.subjectmrakycs
dc.subjectkouřcs
dc.subjectparticipating mediacs
dc.subjectrealistické zobrazovánícs
dc.subjectBlendercs
dc.subjectcomputer graphicsen
dc.subjectvolumetric dataen
dc.subjectcloudsen
dc.subjectsmokeen
dc.subjectparticipating mediaen
dc.subjectphotorealistic renderingen
dc.subjectBlenderen
dc.titleRealistické zobrazení mraků a kouřecs
dc.title.alternativeRealistic Rendering of Smoke and Cloudsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:26cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24974en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:16:16en
sync.item.modts2020.05.10 00:27:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽák, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record