Show simple item record

Liveness Detection of a Finger Based on Changes of Papillary Lines

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorLichvár, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:34Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:34Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationLICHVÁR, M. Detekce živosti prstu na základě změn papilárních linií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53248
dc.description.abstractExistuje mnoho spôsobov podvodov proti biometrickým systémom (BS) a niekoľko techník na zabezpečenie BS proti týmto podvodom. Jednou z nich je detekcia živosti. Na oklamanie senzorov otlačkov prstov sa používajú latentné otlačky, gummené napodobeniny prstov a tenké fólie pripevnené k povrchu prstu. Počas skenovania otlačku prstu sa tiež využíva detekcia živosti. Používajú sa rôzne vlastnosti živého prstu, napr. pot, elektrická vodivosť, atď. V tejto diplomovej práci je skúmaný nový prístup k rozpoznávaniu živosti. Je založený na rozťažnosti prstu ako dôsledku úderov srdca/pulzu. Ako sa koža rozťahuje, zväčšujú sa aj vzdialenosti papilárnych línií. Celý prst expanduje približne o 4,5µm, dve susedné papilárne línie o 0,454µm. Táto hodnota koliduje s vlnovou dĺžkou modrého a zeleného svetla. Výsledok práce je nasledovný. Rozlíšenie snímacieho zariadenia nie je dostatočné na zachytenie rozťažnosti medzi dvoma susednými papilárnymi líniami. Taktiež, z dôvodu kolízie s vlnovou dĺžkou viditelného svetla sa prejavuju difrakčný efekt a výsledok je ovplyvnený touto chybou.cs
dc.description.abstractThere are several frauds against biometric systems (BSs) and several techniques exist to secure BSs against these frauds. One of the techniques is liveness detection. To fool fingerprint sensors, latent fingerprints, dummy fingers and wafer-thin layer attached to the finger are being used. Liveness detection is being used also when scanning fingerprints. Several different characteristics of the live finger can be used to detect liveness, for example sweat, conductivity etc. In this thesis, new approach is examined. It is based on the expandability of the finger as an effect of heartbeats/pulsation. As the skin is expanding, also the distances between papillary lines are expanding. Whole finger expands approximately in range of 4,5 ľm , the distance between two neighbor papillary lines in 0,454 ľm . This value collides with wavelength of blue and green light. The result from this work is following. The resolution of the capturing device is not high enough to capture the expandability on distance between two neighbor papillary lines. Also, because of collision with wavelength, the diffraction effect is presented and the result images are influenced by this error.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpapilárne líniecs
dc.subjectdetekcia živostics
dc.subjectrozťažnosť kožecs
dc.subjectoptický senzor otlačkov prstovcs
dc.subjectpodvody proti biometrickým systémomcs
dc.subjectparametre optickej sústavy pri snímaní otlačkov prstovcs
dc.subjectpapillary linesen
dc.subjectliveness detectionen
dc.subjectexpandability of the skinen
dc.subjectoptical fingerprint sensoren
dc.subjectfrauds against biometric systemsen
dc.subjectoptical lens parameters for capturing fingerprints.en
dc.titleDetekce živosti prstu na základě změn papilárních liniícs
dc.title.alternativeLiveness Detection of a Finger Based on Changes of Papillary Linesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:38cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 02:27:57en
sync.item.modts2020.05.10 01:33:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record