Show simple item record

Source-Code Migration Using Decompilation

dc.contributor.advisorZemek, Petrcs
dc.contributor.authorKorec, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:55:35Z
dc.date.available2018-10-21T20:55:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOREC, T. Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53310
dc.description.abstractTato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci je rozebráno několik překladačů, které ze vstupního jazyka generují kód v LLVM IR. Vhodné překladače byly vybrány pro integraci do migračního nástroje. Kód přeložený do LLVM IR je vstupem prostřední optimalizační části dekompilátoru. Výstupem migračního nástroje je kód v jazyce C nebo v jazyce podobném Pythonu generovaný zadní častí dekompilátoru. Vstupními jazyky jsou Fortran a jeho dialekty, C/C++/Objective-C/Objective-C++ a D. V práci jsou popsány problémy spojené s migrací těchto jazyků, jejich řešení a způsoby jak zlepšit kvalitu a čitelnost výsledného kódu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with source-code migration of high-level programming languages using decompilation. A migration tool developed within the thesis is built on top of the middle-end and back-end parts of Lissom project decompiler. Several compilers generating LLVM IR code from input languages are discussed. Compilers suitable for integration to the migration tool were chosen. Compiled LLVM IR code is an input of the decompiler's optimizing middle-end. The output from the migration tool is a code in the C language or Python-like language generated by the back-end of the decompiler. The input languages are Fortran and its dialects, C/C++/Objective-C/Objective-C++, and D. The thesis describes problems connected with migration of these languages, their solutions, and ways to improve quality and readability of the produced source code.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmigracecs
dc.subjectzdrojový kódcs
dc.subjectdekompilacecs
dc.subjectLissomcs
dc.subjectLLVM IRcs
dc.subjectFortrancs
dc.subjectC/C++cs
dc.subjectDcs
dc.subjectObjective Ccs
dc.subjectmigrationen
dc.subjectsource codeen
dc.subjectdecompilationen
dc.subjectLissomen
dc.subjectLLVM IRen
dc.subjectFortranen
dc.subjectC/C++en
dc.subjectDen
dc.subjectObjective Cen
dc.titleMigrace zdrojových kódů pomocí dekompilacecs
dc.title.alternativeSource-Code Migration Using Decompilationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:36cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:41:33en
sync.item.modts2019.05.18 07:29:55en
dc.contributor.refereeĎurfina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record