Show simple item record

Real Time Dynamic System Control

dc.contributor.advisorKunovský, Jiřícs
dc.contributor.authorVeigend, Petrcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:09:22Z
dc.date.available2015-06-23cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVEIGEND, P. Řízení dynamických systémů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79862cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53315
dc.description.abstractTato práce se zabývá řízením dynamických systémů v reálném čase a navazuje na předchozí bakalářskou práci.  V její úvodní části jsou definovány základní pojmy z oblasti řízení a regulace, aby byl čtenář uveden do problematiky. Systémy v rámci této práce jsou popsány pomocí diferenciálních rovnic, proto je část práce věnována seznámení se s různými metodami řešení diferenciálních rovnic a jejich přesnosti. Je také představena Moderní metoda Taylorovy řady, kterou řeší diferenciální rovnice přiložené programy. Pro simulaci byl inovován existující návrhový systém a implementováno několik dalších pomocných a výukových nástrojů. Je zmíněno i řešení dopravního zpoždění.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the real time dynamic system control and it uses similar computation methods as earlier bachelor thesis. In the beginning of the thesis, some basics from the field of control and regulation are explained. Systems in this thesis are mostly described by differential equations. Because of this, thesis contains a section about solving differential equations. In this section, multiple approaches are covered and compared. The Modern Taylor series method is introduced, which is used by implemented applications. For system simulation, existing software was upgraded and multiple additional utilities were also implemented. The approximation of the transport delay is also mentioned. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectdynamické systémycs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmodelování real-time systémůcs
dc.subjectdiferenciální rovnicecs
dc.subjectregulátorycs
dc.subjecttypy regulátorůcs
dc.subjectTaylorova řadacs
dc.subjectdopravní zpožděnícs
dc.subjectTKSL/C Labcs
dc.subjectTKSL/C Drawcs
dc.subjectTKSL/C Fixcs
dc.subjectTKSL/C GUIcs
dc.subjectdynamic systemsen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectreal-time system simulationen
dc.subjectdifferential equationsen
dc.subjectcontrollersen
dc.subjecttypes of controllersen
dc.subjectTaylor seriesen
dc.subjecttransportation delayen
dc.subjectTKSL/C Laben
dc.subjectTKSL/C Drawen
dc.subjectTKSL/C Fixen
dc.subjectTKSL/C GUIen
dc.titleŘízení dynamických systémů v reálném časecs
dc.title.alternativeReal Time Dynamic System Controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:41cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79862en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:09:13en
sync.item.modts2021.11.22 22:32:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠátek, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jako příklad uvádíte na str. 55 základní regulační obvod. Do které části by se zahrnulo dopravní zpoždění a vliv kvantování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record