Show simple item record

Analysis of Data on Social Networks Based on Data Mining

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorFešar, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:48Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFEŠAR, M. Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79839cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53329
dc.description.abstractPráce seznamuje čtenáře s obecnými principy dolování dat a také se specifikami prostředí sociálních sítí. Jsou rozebíráni konkrétní reprezentanti sociálních sítí vybraní s ohledem na jejich návětěvnost a použití českými uživateli. Každé programové rozhraní je diskutováno z hlediska jeho výhod i nevýhod a poté je vybráno vhodné rozhraní pro tvorbu dolovacího nástroje. Práce se dále zabývá analýzou získávání dat ze sítě Twitter, činnostmi v procesu dolování a návrhem dolovacího algoritmu založeného na hustotě, který je užit ve výsledném nástroji. Jeho podrobnému popisu se věnuje kapitola implementace, zvláštní místo se dostává také popisu architektonického vzoru MVC. V závěru práce je ukázáno několik příkladů uplatnění vydolovaných znalostí a nastíněn možný budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThe thesis presents general principles of data mining and it also focuses on specific needs of social networks. Certain social networks, chosen with respect to popularity and availability to Czech users, are discussed from various points of view. The benefits and drawbacks of each are also mentioned. Afterwards, one suitable API is selected for futher analysis. The project explains harvesting data via Twitter API and the process of mining of data from this particular network. Design of a mining algorithm inspired by density based clustering methods is described. The implementation is explained in its own chapter, preceded by thorough explanation of MVC architectural pattern. In the end some examples of usage of gathered knowledge are shown as well as possibility of future extensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdolování datcs
dc.subjectsociální síťcs
dc.subjectprogramové rozhranícs
dc.subjectLinkedIncs
dc.subjectTwittercs
dc.subjectDBSCANcs
dc.subjectMVCcs
dc.subject.NETcs
dc.subjectEntity Frameworkcs
dc.subjectrelační databázecs
dc.subjectdata miningen
dc.subjectsocial networken
dc.subjectAPIen
dc.subjectLinkedInen
dc.subjectTwitteren
dc.subjectDBSCANen
dc.subjectMVCen
dc.subject.NETen
dc.subjectEntity Frameworken
dc.subjectrelational databaseen
dc.titleAnalýza dat na sociálních sítích s využitím dolování datcs
dc.title.alternativeAnalysis of Data on Social Networks Based on Data Miningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:36cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79839en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:41:37en
sync.item.modts2019.05.18 19:53:58en
dc.contributor.refereeBurget, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record