Show simple item record

CAPTCHA Recognition

dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKlika, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKLIKA, J. Rozpoznávání CAPTCHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53333
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace umožňující rozpoznávání CAPTCHA. Také se zabývá historií a vývojem CAPTCHA a způsoby jejího generování a možnými způsoby prolomení. Práce se zaměřuje na nové typy CAPTCHA, založené na obtížné segmentaci znaků. Hlavním cílem práce je tedy návrh a implementace nové segmentařní metody, umožňující rozpoznání moderních CAPTCHA, konkrétně reCAPTCHA.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design and implementation of an application for breaking the CAPTCHA. It also describes the history and evolution of CAPTCHA and the ways of its generating and possible techniques of its breaking. This thesis focuses on the new types of CAPTCHA, based on hard character segmentation. So the main target of this thesis is the design and implementation of the new segmentation method, allowing the recognition of modern CAPTCHAs, especially reCAPTCHA.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCAPTCHAcs
dc.subjectstrojové viděnícs
dc.subjectgenerování CAPTCHAcs
dc.subjectprolomení CAPTCHAcs
dc.subjectsegmentace znakůcs
dc.subjectreCAPTCHAcs
dc.subjectCAPTCHAen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectCAPTCHA generatingen
dc.subjectCAPTCHA breakingen
dc.subjectcharacter segmentationen
dc.subjectreCAPTCHAen
dc.titleRozpoznávání CAPTCHAcs
dc.title.alternativeCAPTCHA Recognitionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:06cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:18:56en
sync.item.modts2020.06.23 09:15:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSamek, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "D". Otázky u obhajoby: Popište prosím podstatu vámi navržené segmentační techniky, zaměřte se na její výhody a nevýhody.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record