Show simple item record

Simulator of Turing Machines Described by Means of Composite Diagrams

dc.contributor.advisorRogalewicz, Adamcs
dc.contributor.authorSiska, Josefcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:09:16Z
dc.date.available2019-04-04T04:09:16Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSISKA, J. Simulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53343
dc.description.abstractV této práci je uvedena teorie související s Turingovými stroji a formami jejich popisu se zaměřením na kompozitní diagramy. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní editaci Turingových strojů zapsaných pomocí kompozitních diagramů a simulaci jejich běhu na zadané vstupní konfiguraci (včetně strojů nedeterministických i vícepáskových). Dále bude aplikace umožňovat spustit analýzu daného Turingova stroje za účelem zjištění, zda tento stroj nebo některé jeho části vždy zastaví. Výsledná aplikace poskytující uvedené funkce je implementována v Javě a zmíněná analýza je v ní prováděna s využitím konstrukce fundovaných uspořádání. V rámci práce tak vznikl nástroj umožňující návrh a testování Turingových strojů zapsaných pomocí kompozitních diagramů. Aplikace může najít své využití zejména při výuce teoretické informatiky, kde může posloužit např. pro demonstraci činnosti daného Turingova stroje.cs
dc.description.abstractIn this thesis, the theory related to Turing machines and means of their description (with focus on composite diagrams) is presented. The aim of this work is to create an application that allows editing Turing machines described by means of composite diagrams and simulating their computation on specified input configuration (including non-deterministic and multi-tape machines). Furthermore, within the application it will be possible to run the termination analysis of Turing machine in order to determine whether this machine or any of its parts always halt. The resulting application is implemented in Java and the termination analysis is performed using the well-founded orders. And so, one of the results created during this work is a software tool which allows designing and testing of Turing machines described by means of composite diagrams. Resulting application may be used especially during lectures on theoretical computer science, where it can be used to demonstrate computation of some Turing machine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTuringův strojcs
dc.subjectkompozitní diagramcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectproblém zastavenícs
dc.subjectfundované uspořádánícs
dc.subjectTuring machineen
dc.subjectcomposite diagramen
dc.subjectsimulationen
dc.subjecthalting problemen
dc.subjectwell-founded orderen
dc.titleSimulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramůcs
dc.title.alternativeSimulator of Turing Machines Described by Means of Composite Diagramsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:35cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:41:41en
sync.item.modts2019.05.18 17:42:24en
dc.contributor.refereeLengál, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record