Show simple item record

Intrusion Detection and Prevention Systems

dc.contributor.advisorPust, Radimcs
dc.contributor.authorČerný, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:33:56Z
dc.date.available2019-04-04T03:33:56Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Systémy detekce a prevence průniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32137cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5335
dc.description.abstractSystémy detekce a prevence průniku mohou být realizovány jako samostatný hardware nebo nasazeny v podobě software na hostiteli. Primárním účelem těchto bezpečnostních prvků je odhalení nežádoucí aktivity, jako například narušení integrity souborů, neplatné pokusy při připojení ke vzdálené službě nebo získávání informací o vnitřní síti. Na událost reagují na základě akce, definované ve vnitřními pravidly. Mezi možná protiopatření lze zařadit vydání výstrahy nebo blokování komunikace. V rámci diplomové práce jsou popsány základní principy systému detekce i prevence průniku. Zmíněny jsou různé typy analýz zachycených dat, postupy při tvorbě vlastních pravidel nebo formáty výstrah. Zvažovány jsou také varianty jejich umístění, včetně výhod pro vybrané situace. Popsána je instalace a nastavení jednotlivých prvků realizované sítě i bezpečnostních systémů. K ověření funkčnosti a míry poskytované ochrany bylo provedeno několik vybraných typů útoků.cs
dc.description.abstractThe detection and intrusion prevention systems could be realized as independent hardware or set in the software form on to the host. The primary purpose of these protective elements is the undesirable activity detection such as integrity intrusion of the files, invalid attempts while connecting to the remote service or acquisition of the local network data. The systems react to the event on the basis of the action that is defined by internal rules. We can include the caution sending or communication blocking among possible counteractions. The base principals of the detection and intrusion prevention systems are described in the dissertation. Various types of captured data analyses and processes of the inhere rules creation and further more caution formats are mentioned in the dissertation. There are also considered the alternatives of their location including advantages of selected situations. There is described the installation and setting up of particular elements of the realized network and security systems. In order to the verification of functionality and factor of the protection providing there was realized several selected types of attacks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHIDS IDS IPS NIPS Snort inline OSSECcs
dc.subjectHIDS IDS IPS NIPS Snort inline OSSECen
dc.titleSystémy detekce a prevence průnikucs
dc.title.alternativeIntrusion Detection and Prevention Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:35cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32137en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:45:11en
sync.item.modts2020.03.31 22:09:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVymazal, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNastavení firewallu - os, nastavení sítě, portů, NAT, ... Jak funguje prevence průniku? Je možné měnit pravidla dinamicky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record