Show simple item record

PHP Web Application Components with a Transparent Data Binding

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorLoukota, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:49Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLOUKOTA, P. Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79264cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53372
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření zvoleného rámce pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP o definici šablon stránek v XML s možností implementace vlastních rozšiřujících značek v PHP. Rámce jsou nástroje sloužící pro snadnou tvorbu webových aplikací a tato práce popisuje také systémy definic a využití šablon v existujících rámcích. Součástí návrhu je rovněž možnost definice vazby mezi stavem prvku uživatelského rozhraní a daty webové aplikace. Dále je popsána tvorba ukázkových knihoven komponent demonstrujících funkčnost řešení. Ve svém závěru pak práce shrnuje dosažené výsledky a věnuje se možnostem dalšího vývoje.cs
dc.description.abstractThis Masters thesis deals with the design of implementation of the extension of given framework for making web applications in PHP language by a definition of website templates in XML with the possibility of implementing own additional tags in PHP. Frameworks are tools used for simple creation of web applications, and this thesis also describes systems of definitions and the utilization of templates in existing frameworks. The part of the design is also a possibility of definition of relation between state of the element of user interface and web application data. Further, the creation of sample libraries of components demonstrating functionality of the solution is described. In the conclusion, the thesis summarizes achieved results and deals with possibilities of further development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectframeworkcs
dc.subjectNettecs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectšablonacs
dc.subjectrozšířenícs
dc.subjectwebcs
dc.subjectframeworken
dc.subjectNetteen
dc.subjectPHPen
dc.subjectXMLen
dc.subjecttemplateen
dc.subjectextensionen
dc.subjectweben
dc.titleKomponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na datacs
dc.title.alternativePHP Web Application Components with a Transparent Data Bindingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:08cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79264en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:03en
sync.item.modts2020.06.23 09:01:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Budou při transformaci XML šablony na výslednou XHTML stránku zachovány elementy ve speciálních jmenných prostorech, např. pro MathML? Pokud ne, co by bylo nutno změnit, aby byly tyto elementy zachovány? V úvodu technické zprávy zmiňujete několik rámců pro PHP, které používají šablony, avšak žádný z nich nemá šablony v čistém XML. Existují nějaké rámce či šablonové systémy i mimo PHP, které již podporují XML šablony, podobně jako Vaše řešení? Pokud ano, můžete je stručně srovnat s Vaším řešením?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record