Show simple item record

Image Processing in Sports

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelcs
dc.contributor.authorPleva, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:50Z
dc.date.available2017-06-26cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPLEVA, P. Zpracování obrazu ve sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79876cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53373
dc.description.abstractCílem této práce je návrh a implementace aplikace pro sestavování doprovodného multimediálního obsahu pro zobrazování při sportovních událostech na stadionech, která bude jednoduše použitelná a bude mít intuitivní uživatelské grafické rozhraní. V teoretické části je uveden popis multimediálních dat z pohledu této práce, zejména statických obrázků a videa. Dále je nabídnut přehled aplikací pro práci s multimédii od běžných editorů až po software pro řízení živé produkce. V neposlední řadě uvádí náhled prostředí sportovních stadionů z pohledu využívaných digitálních zobrazovačů a obsahu doprovodné produkce.cs
dc.description.abstractGoal of this thesis is design and implementation of application for editing multimedia content used for entertaining fans during sport events on stadiums, which will provide easy to use and intuitive graphical user interface. The theoretical part contains description of multimedia data from the perspective of this thesis, namely statical images and video. It provides the overview of multimedia applications, ranging from low end video editors to hi end media control centers. At last the closer look into sport stadiums environment is given in perspective of used digital display devices and multimedia content.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectvideocs
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectsportcs
dc.subjectvideoen
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectsporten
dc.titleZpracování obrazu ve sportucs
dc.title.alternativeImage Processing in Sportsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:42cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79876en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:04en
sync.item.modts2020.06.23 09:20:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Proč jste se ochýlil od původního zadání? Váš editor vytváří pouze statický obsah. Jak to omezuje jeho využitelnost? Nebylo by vhodné, aby vytvářel šablony, do kterých by bylo možné dynamicky dopňovat aktuální informace? Můžete, prosím, vysvětlit rovnici 2.6 a jak se vztahuje k vaší práci na editoru? Máte nějaké reakce potencionálních uživatelů? Jaké máte podněty od firmy, se kterou jste spolupracoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record