Show simple item record

Deep Neural Networks

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorHabrnál, Matějcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:19:05Z
dc.date.available2020-06-23T08:19:05Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHABRNÁL, M. Hluboké neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53375
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, zejména pak metodami z oblasti hlubokého učení, jež slouží k inicializaci vah a samotnému učení hlubokých neuronových sítí. Dále popisuje základní teorii klasických neuronových sítí, která je důležitá pro pochopení této problematiky. Cílem této práce je experimentováním s vytvořenou aplikací realizující hluboké neuronové sítě na různě obtížných úlohách rozpoznávání obrazu zjistit optimální nastavení volitelných parametrů algoritmů. Dále pak zhodnotit výsledky a poznatky získané při experimentování s klasickou a hlubokou neuronovou sítí.cs
dc.description.abstractThe thesis addresses the topic of Deep Neural Networks, in particular the methods regar- ding the field of Deep Learning, which is used to initialize the weight and learning process s itself within Deep Neural Networks. The focus is also put to the basic theory of the classical Neural Networks, which is important to comprehensive understanding of the issue. The aim of this work is to determine the optimal set of optional parameters of the algori- thms on various complexity levels of image recognition tasks through experimenting with created application applying Deep Neural Networks. Furthermore, evaluation and analysis of the results and lessons learned from the experimentation with classical and Deep Neural Networks are integrated in the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectneuroncs
dc.subjectumělý neuroncs
dc.subjectperceptroncs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjecthuboké neuronové sítěcs
dc.subjecthlubokéučenícs
dc.subjectautoenkodércs
dc.subjectOmezený Boltzmannův strojcs
dc.subjectMNISTcs
dc.subjectNeuronen
dc.subjectArtificial Neuronen
dc.subjectPerceptronen
dc.subjectArtificial Neural Networksen
dc.subjectDeep Neural Networksen
dc.subjectDeep Learningen
dc.subjectAutoencoderen
dc.subjectRestricted Boltzmann Machineen
dc.subjectMNISTen
dc.titleHluboké neuronové sítěcs
dc.title.alternativeDeep Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:07cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79253en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:05en
sync.item.modts2020.06.23 09:49:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Nalezl jste během studia publikace, které se rovněž snaží předtrénovávat hierarchické neuronové sítě? Pokud ano, jaké se používají jiné postupy, než je ten váš?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record