Show simple item record

Fast Detection of Application Protocols

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorGrochol, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:49Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGROCHOL, D. Rychlá detekce aplikačních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79844cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53383
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá klasifikací aplikačních protokolů na základě aplikačních dat, tedy dat  vrstvy L7 modelu ISO/OSI. Cílem je navrhnout klasifikátor pro systém SDM (Softwarově řízené monitorování) tak, aby mohl být nasazen na linkách s propustností až 100 Gb/s a klasifikoval s co nejmenší chybou. Navržený klasifikátor se skládá ze dvou částí. První částí jsou kodéry, pro zakódování vybraných znaků. Druhou částí je vyhodnocovací obvod detekující řetězce charakterizující jednotlivé aplikační protokoly na výstupu první části. Uvažované znaky pro kodéry a řetězce charakterizující protokoly vychází ze statistické analýzy dat aplikačních protokolů. Samotný klasifikátor je navržen tak, aby mohl být implementován v FPGA a umožňoval upravit množinu aplikačních protokolů určenou pro klasifikaci. Kvalita klasifikátoru je otestována na reálných síťových datech. Výsledky klasifikace jsou srovnány s současnými metodami klasifikace aplikačních protokolů.cs
dc.description.abstractMaster thesis is focused on classification of application protocols based on application data taken from layer L7 of ISO/OSI model. The aim of the thesis is to suggest a classifier for SDM system (Software defined monitoring) so it could be used for links with throughput up to 100 Gb/s. At the same time it should classify with the fewest possible errors.Designed classifier consists of two parts. First part depicts encoders for encoding selected attributes. Second part deals with evaluating circuit which detects series characteristic for particular application protocols on the output from the first part. Considered attributes and series are taken from statistic analyzes of application protocol data.The classifier itself is designed so it can be implemented in FPGA and enables modification set of application protocols who intended for classification. The quality of  designed classifier is tested on real network data. The results of classification are compared with current methods used for classification of application protocols.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlasifikacecs
dc.subjectaplikační protokolcs
dc.subjectmonitorování sítícs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectevoluční hardwarecs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectSDMcs
dc.subjectClassificationen
dc.subjectapplication protocolen
dc.subjectnetworks monitoringen
dc.subjectevolutionary algorithmsen
dc.subjectevolvable hardwareen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectSDMen
dc.titleRychlá detekce aplikačních protokolůcs
dc.title.alternativeFast Detection of Application Protocolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:40cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79844en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:06en
sync.item.modts2020.06.23 09:09:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C). Otázky u obhajoby: Jak bylo ověřeno, že detekce na základě vzorů uvedených v tabulce 8.1 bude dosahovat vysoké kvality v souladu s bodem 4 zadání? Můžete uvést srovnání parametrů navrženého přístupu (přesnost, atd.) s běžně používanými klasifikátory na stejné datové sadě? Jak bylo validováno evolučně navržené řešení oproti manuálně vytvořenému řešení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record