Show simple item record

Finite Integrals Numerical Computations

dc.contributor.advisorKunovský, Jiřícs
dc.contributor.authorMikulka, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:51Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMIKULKA, J. Numerické výpočty určitých integrálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79945cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53384
dc.description.abstractAplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou však často velmi protichůdné. Není tak vždy možné aplikovat analytické postupy řešení, a tak se nabízejí různé numerické metody. Neustále rostoucí komplexita řešených problémů však klade příliš vysoké nároky na mnohé numerické metody, a proto ani mnohé z těchto metod nejsou vhodné pro řešení podobných problémů. Cílem této diplomové práce je návrh a implementace nové numerické metody pro přesný a rychlý výpočet určitých integrálů funkcí více proměnných. Tato nová metoda vhodně kombinuje již existující přístupy v oblasti numerické matematiky.cs
dc.description.abstractThe application of the finite integral of multiple variable functions is penetrating into more and more industries and science disciplines. The demands placed on solutions to these problems (such as high accuracy or high speed) are often quite contradictory. Therefore, it is not always possible to apply analytical approaches to these problems; numerical methods provide a suitable alternative. However, the ever-growing complexity of these problems places too high a demand on many of these numerical methods, and so neither of these methods are useful for solving such problems. The goal of this thesis is to design and implement a new numerical method that provides highly accurate and very fast computation of finite integrals of multiple variable functions. This new method combines pre-existing approaches in the field of numerical mathematics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecturčitý integrálcs
dc.subjectintegrál jedné a více proměnnýchcs
dc.subjectnumerické metodycs
dc.subjectnumerická integracecs
dc.subjectnumerická derivacecs
dc.subjectTaylorův polynomcs
dc.subjectvysoce přesné výpočtycs
dc.subjectfinite integralen
dc.subjectsingle and multiple variable integralen
dc.subjectnumerical methodsen
dc.subjectnumerical integrationen
dc.subjectnumerical derivationen
dc.subjectTaylor polynomialen
dc.subjecthigh-precision computationen
dc.titleNumerické výpočty určitých integrálůcs
dc.title.alternativeFinite Integrals Numerical Computationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:47cs
thesis.disciplineMatematické metody v informačních technologiíchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79945en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:31en
sync.item.modts2020.06.23 10:35:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠátek, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Mária Lucká, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: Popište možnosti řešení inverzní matice, kterou musíte řešit např. u 'dopředné' metody viz rovnice (3.24) na str.35. Jaké má vlastnosti tato matice (vlastní čísla, singularita, číslo podmíněnosti...)? Proč jste zvolil právě Moore-Penrosovu pseudoinverzi k řešení? Používáte víceslovní aritmetiku k výpočtu této matice? V Pythonu používáte knihovnu GMPY2 pro přesnější výpočty. Nelze použít v Pythonu modul 'Decimal' pro přesnější výpočty? Případně jaké má výhody Vámi zvolená knihovna GMPY2?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record