Show simple item record

Integration of Jenkins CI with Undertow

dc.contributor.advisorMüller, Petrcs
dc.contributor.authorBarteček, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:52Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBARTEČEK, J. Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53395
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá nahrazením servlet kontejneru v systému Jenkins CI za server Undertow. V práci jsou popsány obecné informace o programech, které se této problematiky týkají a je analyzován současný stav servlet kontejneru v Jenkins CI. Výstupem této práce je vytvořený nový servlet kontejner pro Jenkins CI. Obě varianty Jenkins CI byly testovány z hlediska výkonu a nová varianta prokázala lepší výsledky.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with replacement of the servlet container in Jenkins CI with server Undertow. In the thesis, general information about programs, which are related to this topic, are described and current state of the servlet container is analyzed. The result is newly created servlet container for Jenkins CI. Both versions of the Jenkins CI were performance tested and the new version gave better results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJenkinscs
dc.subjectUndertowcs
dc.subjectservlet kontejnercs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectkontinuální integracecs
dc.subjectWinstonecs
dc.subjectJettycs
dc.subjectJavacs
dc.subjectJenkinsen
dc.subjectUndertowen
dc.subjectservlet containeren
dc.subjectintegrationen
dc.subjectcontinuous integrationen
dc.subjectWinstoneen
dc.subjectJettyen
dc.subjectJavaen
dc.titleIntegrace serveru Undertow se systémem Jenkins CIcs
dc.title.alternativeIntegration of Jenkins CI with Undertowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:48cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:32en
sync.item.modts2020.06.23 10:01:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeLetko, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C Otázky u obhajoby: Jaká byla HW konfigurace počítačů a síťové infrastruktury při testování zvoleného řešení? Jaký vliv mohla mít tato konfigurace na výsledky testování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record