Show simple item record

Activity Recognition from Moving Object Trajectories

dc.contributor.advisorPešek, Martincs
dc.contributor.authorSchwarz, Ivancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:46Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSCHWARZ, I. Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53408
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření systému pro rozpoznávání periodických vzorů pohybujících se objektů a následná klasifikace uživatelských GPS trajektorií s využitím rozpoznaných vzorů. Systém je navržen na základě provedeného rozboru technik dolování v datech pohybujících se objektů a přehledu dosavadního vývoje v oblasti rozpoznávání aktivit a cílů pohybujících se objektů. Je vytvořena implementace navrženého systému v programovacím jazyce C++ a provedeno experimentální ověření jeho úspěšnosti na vhodné datové sadě.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is a development of a system for trajectory-based periodic pattern recognition and following GPS trajectory classification. This system is designed according to a performed analysis of techniques of data mining in moving object data and furthermore, on recent research on a subject of a trajectory-based activity recognition. This system is implemented in C++ programming language and experiments addresing its      effectiveness are performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPScs
dc.subjecttrajektoriecs
dc.subjectdolování v datechcs
dc.subjectrozpoznávání aktivit a cílůcs
dc.subjectperiodický vzorcs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectGPSen
dc.subjecttrajectoryen
dc.subjectdata miningen
dc.subjectactivity recognitionen
dc.subjectperiodic patternen
dc.subjectclassificationen
dc.titleRozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektůcs
dc.title.alternativeActivity Recognition from Moving Object Trajectoriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:16cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:44en
sync.item.modts2020.06.23 10:22:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZendulka, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete def. 2.3.1. na str. 7 z hlediska matematických pojmů. Nebylo možné použít nějakou dostupnou implementaci algoritmu DBSCAN? Co značí úspěšnost klasifikace ve vašem pojetí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record