Show simple item record

Educational Tool for Coloured Petri Nets

dc.contributor.advisorRogalewicz, Adamcs
dc.contributor.authorNavrátil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:08:45Z
dc.date.available2020-06-23T09:08:45Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNAVRÁTIL, O. Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53413
dc.description.abstractBarvené Petriho sítě (CPN) jsou rozšířením klasických place-transition Petriho sítí (P/T PN). Všechny tokeny a místa zde mají svůj typ (příp. i hodnotu), do sítě lze dále vkládat různé typy inskripcí. CPN vynikají svou snadnou čitelností a skvělou vyjadřovací schopností. Zároveň disponují pevnými formálními podklady, jenž usnadňují jejich počítačovou simulaci a v omezené míře umožňují verifikovat některé vlastnosti. Motivací tohoto projektu je fakt, že v současnosti je veřejně dostupný pouze jediný nástroj pro úpravu a simulaci CPN, a sice CPNTools vyvíjený na univerzitě v Aarhusu. Program je však komplikovaný a pro nezainteresovaného uživatele obtížně uchopitelný. Cílem projektu je prozkoumat možnosti a vlastnosti CPN a nástroje CPNTools a na základě získaných znalostí navrhnout a implementovat didaktickou aplikaci se svižným a intuitivním rozhraním, která umožní uživatelům bez hlubších teoretických vědomostí získat přehled o problematice CPN.cs
dc.description.abstractColoured Petri nets (CPN) are an extension of a standard place-transition Petri nets (P/T PN). Every token and place have its type (and eventually a value) and various inscriptions can be inserted into the net. CPN excel with great readibility and expresivity. At the same time, they carry a well-defined formal basis, which eases its computer simulation and allows limited verification of certain attributes to be performed. Motivation for doing this project is the simple fact that currently only one public software tool is available for CPN creation and simulation - CPNTools developed on the Aarhus university. The program, however, is quite complicated and hard to handle for an unexperienced user. The goal is to research capabilities and properties of both CPNs and CPNTools and on this basis design and implement a didactic application with swift and intuitive interface that helps users without deeper theoretical insight to get a grasp of the problematics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectbarvené Petriho sítěcs
dc.subjectCPNToolscs
dc.subjectQtcs
dc.subjectFlexcs
dc.subjectBisoncs
dc.subjectPetri netsen
dc.subjectcoloured Petri netsen
dc.subjectCPNToolsen
dc.subjectQten
dc.subjectFlexen
dc.subjectBisonen
dc.titleVýukový nástroj pro barvené Petriho sítěcs
dc.title.alternativeEducational Tool for Coloured Petri Netsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:08cs
thesis.disciplineMatematické metody v informačních technologiíchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:45en
sync.item.modts2020.06.23 10:23:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste zvolil jiný styl inskripčního jazyka než který používá CPNTools? Skutečně nebylo možné použít PNML pro ukládání modelů? Pro budoucí využití nástroje by to bylo jistě přínosem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record