Show simple item record

Agent Platform for Wireless Sensor Networks

dc.contributor.advisorHoráček, Jancs
dc.contributor.authorLichý, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:48Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:48Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLICHÝ, S. Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53459
dc.description.abstractCílem této práce je implementace agentní platformy pro senzorové uzly SunSpot. Čtenář je nejprve seznámen s bezdrátovými senzorovými sítěmi a senzorovými uzly SunSpot. Práce dále popisuje pojmy agent,  agentní plaforma a BDI agent. Následuje popis  jazyka ALLL a s ním související agentní platformy WSageNt. Zbytek práce se zabývá návrhem a implementací kompatibilní agentní platformy pro senzorové uzly SunSpot. V závěru práce jsou diskutovány výsledky práce, kompatibilita s plaftormou WSageNt a možná rozšíření.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to implement the agent platform for SunSpot sensor nodes. Reader is firstly presented with introduction to wireless sensor networks and the SunSpot sensor nodes. The thesis then describes the terms agent, agent platform and BDI agent. Then the description of ALLL language and related agent platform called WSageNt is presented. The rest of thesis deals with the concept and implementation of compatible agent plaform for SunSpot sensor nodes. The final part discusses results of work, compatibility with WSageNt platform and possible extensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezdrátové senzorové sítěcs
dc.subjectagentcs
dc.subjectagentní platformacs
dc.subjectBDIcs
dc.subjectSunSpotcs
dc.subjectALLLcs
dc.subjectinterpret.cs
dc.subjectWireless sensor networksen
dc.subjectagenten
dc.subjectagent platformen
dc.subjectBDIen
dc.subjectSunSpoten
dc.subjectALLLen
dc.subjectinterpreter.en
dc.titleAgentní platforma pro bezdrátové senzorové sítěcs
dc.title.alternativeAgent Platform for Wireless Sensor Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:22cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:51en
sync.item.modts2020.06.23 10:21:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Co by bylo třeba ještě učinit, aby agenti byli autonomně přenositelní mezi ALLL platformami na uzlech Sun SPOT a MICAz/IRIS? Kolik je potřeba průměrně času k přenesení agenta o velikosti několika set bajtů mezi dvěma senzorovými uzly?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record