Show simple item record

Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature

dc.contributor.advisorBurget, Radeken
dc.contributor.authorKrygielová, Magdalénaen
dc.date.accessioned2019-04-04T04:09:51Z
dc.date.available2019-04-04T04:09:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKRYGIELOVÁ, M. Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79638cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53460
dc.description.abstractTato práce se zabývá desambiguací autorů v databázích odborné literatury. Z důvodu nejednoznačnosti jmen autorů se v těchto databázích vyskytují problémy s přisuzováním autorství publikací a tím spojenou analýzou citací, vlivu autorů apod.  Tato práce se zabývá otázkou odhadu správného počtu autorů a zkoumá možnosti použití již existujících služeb. Součástí této práce je návrh metody pro desambiguaci autorů. Tato metoda byla implementována a evaluována v rámci systému CORE.en
dc.description.abstractIn this project I address the issue of author disambiguation in scholarly literature. This research area finds its use mainly in search engines for scholarly literature, aggregators, etc. The name ambiguity causes problems mainly in citation analysis or analysing of author impact. This project discusses an issue of finding the correct number of distinct authors.  It also discusses a potential use of APIs of existing systems. As a part of this project, a method for author disambiguation in a digital library has been designed. The designed method has been implemented and evaluated in the context of the CORE system.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdesambiguace autorůen
dc.subjectCOREen
dc.subjectdigitální knihovnaen
dc.subjectshlukováníen
dc.subjectauthor disambiguationcs
dc.subjectCOREcs
dc.subjectdigital librarycs
dc.subjectclusteringcs
dc.titleAuthor Disambiguation in the Domain of Scholarly Literatureen
dc.title.alternativeAuthor Disambiguation in the Domain of Scholarly Literaturecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:26cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79638en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:18:02en
sync.item.modts2020.06.23 09:44:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Dušanen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jak by bylo nutné upravit vaši metodu, aby brala do úvahy i diakritiku ve jménech a zejména problémy s ní spojené? Čím se vámi navržený postup odlišuje od jiných? K čemu má sloužit obrázek v příloze B?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record