Show simple item record

Secure Communication for Smartphones

dc.contributor.advisorKorček, Pavolcs
dc.contributor.authorBocko, Dávidcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:09:53Z
dc.date.available2014-06-14cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOCKO, D. Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79205cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53483
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a jejich společné znaky. Blíľe popisuje architekturu platformy Android a popisuje vrstvy systému. Dále vysvětluje základné způsoby zabezpečení, jak funguje moderní kryptografie a způsob jak je moľné ji aplikovat na mobilní platformu. Taktéľ popisuje některé moderní technologie, jakými jsou NFC (Near field communication) nebo Bluetooth a přibliľuje jejich základní architekturu a způsob jakým zapadají do konceptu aplikace. Tato práce dále popisuje návrh mobilní aplikace a koncept zabezpečení, který je následně implementovaný. V závěru jsou shrnuty dosaľené výsledky a případné moľnosti roząíření práce.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with application design and implementation of secured communication between smartphones. Analyses issues of cross-platform portability between operating systems, its differences and common features. It shows an overview of Android OS architecture and its individual layers. Thesis describes basic principles of secured communication in the modern cryptography and implementation of application for mobile platforms. Also shows an overview of modern mobile technologies such as NFC (Near Field Communication) and Bluetooth. This thesis reveals basic architecture and the way how it fits into concept of secured communication. It also describes the architecture of application and concept of secured communication, which is then implemented. In conclusion is summarization of achieved results and possible extensions of implemented application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectzabezpečená komunikacecs
dc.subjectąifrovánics
dc.subjectsmartphonecs
dc.subjectchytrý telefoncs
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectNear field communicationcs
dc.subjectGSMcs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectsecured communicationen
dc.subjectencryptionen
dc.subjectsmartphoneen
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectNear field communicationen
dc.subjectGSMen
dc.titleZabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphonecs
dc.title.alternativeSecure Communication for Smartphonesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:04cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79205en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:18:08en
sync.item.modts2020.06.23 09:35:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKajan, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč aplikace v OS Android nemohou využít KeyStore démona pro ukládání veřejného klíče? Nestačí využít pouze veřejný klíč a pro privátní klíč ukládat např. nulové hodnoty?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record