Show simple item record

In-Memory Database Management System

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorPehal, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:55:50Z
dc.date.available2018-10-21T20:55:50Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPEHAL, P. Systém řízení báze dat v operační paměti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53491
dc.description.abstractObjektem zájmu této diplomové práce je proprietární databázové rozhraní pro správu tabulek v operační paměti. Na začátek je podán krátký úvod do problematiky databází. Následuje představení koncepce databázových systémů využívajících jako datový nosič operační paměť a jsou rozebrány přednosti i nedostatky tohoto řešení. V závěru teoretického úvodu je uveden přehled existujícím systémů. V práci dále následuje prezentace základních informací o energetickém řídícím systému RIS s návazností na jeho paměťové databázové rozhraní. Poté se práce zaměřuje na specifikaci a návrh požadovaných úprav a rozšíření tohoto rozhraní. Následně je popsána realizovaná implementace a představeny výsledky testů. V závěru jsou pak shrnuty dosažené výsledky a diskutován budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThe focus of this thesis is a proprietary database interface for management tables in memory. At the beginning, there is given a short introduction to the databases. Then the concept of in-memory database systems is presented. Also the main advantages and disadvantages of this solution are discussed. The theoretical introduction is ended by brief overview of existing systems. After that the basic information about energetic management system RIS are presented together with system's in-memory database interface. Further the work aims at the specification and design of required modifications and extensions of the interface. Then the implementation details and tests results are presented. In conclusion the results are summarized and future development is discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystém řízení báze datcs
dc.subjectdatabázové systémy v operační pamětics
dc.subjectřízení energetické sítěcs
dc.subjectsystém RIScs
dc.subjectproprietární paměťové databázové rozhranícs
dc.subjectvestavěná databázecs
dc.subjectpaměťové indexové strukturycs
dc.subjectsnapshoty paměťové databázecs
dc.subjectsdílení paměťových tabulek mezi procesycs
dc.subjectDatabase management systemen
dc.subjectIn-memory databasesen
dc.subjectpower grid managementen
dc.subjectsystem RISen
dc.subjectproprietary in-memory database interfaceen
dc.subjectembedded databaseen
dc.subjectin-memory index structuresen
dc.subjectcheckpointing in-memory databaseen
dc.subjectsharing main memory database tablesen
dc.titleSystém řízení báze dat v operační pamětics
dc.title.alternativeIn-Memory Database Management Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:31cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:40:54en
sync.item.modts2019.05.18 07:40:33en
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record