Show simple item record

Tetrahedral Mesh Processing Library

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorHromádka, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:51Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHROMÁDKA, D. Knihovna pro práci s tetraedrální sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53549
dc.description.abstractMnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací těchto modelů. V této práci jsou popsány různé možnosti reprezentace tetraedrálních sítí vhodné pro jejich generování a zpracování. Je navržena knihovna pro zpracování sítě, která může být charakterizována úspornou reprezentací tetraedrální sítě se zachováním možnosti aplikovat na ni efektivně topologické a geometrické algoritmy. Knihovna je implementována v jazyce C++ s použitím šablon. Časová a prostorová složitost byla porovnána s knihovnou CGAL a podle  výsledků měření má navržená knihovna nižší paměťové nároky než CGAL.cs
dc.description.abstractMany architecure, medical and engineering applications need a spacial support for various numerical computations (i.e. FEM simulations). Tetrahedral meshes are one of perspective spatial representations for them. In this thesis, several possibilities of effective tetrahedral mesh representation for its generating and processing are described. A computer library for the mesh processing is proposed which can be characterized by memory  efficient imposition of the mesh while preserving the ability to apply topological and geometric algorithms effectively. The library is implemented in C++ language using templates. Time and space complexity of typical mesh operations is compared with CGAL library and according to measurements the proposed library has lower memory requirements than CGAL.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTetraedrální síťcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectzpracování sítěcs
dc.subjectDelaunayho triangulacecs
dc.subjectzpracovánícs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjecttopologiecs
dc.subjectTetrahedral meshen
dc.subjectC++en
dc.subjectmesh processingen
dc.subjectDelaunay triangulationen
dc.subjectprocessingen
dc.subjectapplicationen
dc.subjecttopologyen
dc.titleKnihovna pro práci s tetraedrální sítícs
dc.title.alternativeTetrahedral Mesh Processing Libraryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:14cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78874en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:13:26en
sync.item.modts2020.06.23 08:28:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHavel, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Z jakého důvodu jste implementoval obvyklé šablonové obraty (integral_constant, is_same, ...) sám a nevyužil jste např. boost? Jak hodnotíte využití paradigmatu knihy? Použil byste jej znova, nebo byste si vybral jiný styl komentování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record