Show simple item record

Agents in Wireless Sensor Networks

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorMelo, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:52Z
dc.date.available2014-06-20cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMELO, J. Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53553
dc.description.abstractTato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se věnuje agentům a jejich možnému využití v bezdrátových senzorových sítích. Zbytek práce představuje a porovnává dvě agentní platformy Agilla a WSageNt. Závěr práce uvádí hlavní odlišnosti obou platforem.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the agent platforms for wireless sensor networks. Wireless sensor networks together with the software and hardware tools used for their programming are introduced at the beginning of the thesis. The following chapter is devoted to the agents and their possible usage in wireless sensor networks. Two agent platforms Agilla and WSageNt are presented in the rest of the thesis. The end of the thesis presents the main differences between both platforms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectBezdrátové senzorové sítěcs
dc.subjectBSScs
dc.subjectAgillacs
dc.subjectWSageNtcs
dc.subjectagentcs
dc.subjectagentní platformycs
dc.subjectWireless sensor networksen
dc.subjectWSNen
dc.subjectAgillaen
dc.subjectWSageNten
dc.subjectagenten
dc.subjectagent platformsen
dc.titleSrovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítěcs
dc.title.alternativeAgents in Wireless Sensor Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:07cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:03en
sync.item.modts2020.06.23 10:25:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽák, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Zhodnoťte, pro kterou z platforem je obtížnější návrh agenta a proč. Kterou z platforem byste vybral pro vytvoření aplikace typu "firetracker" dohlížející na rozsáhlé zalesněné území.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record