Show simple item record

The API of a Video and Image Datastore

dc.contributor.advisorZendulka, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFröml, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFRÖML, V. API datového úložiště pro práci s videem a obrázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78740cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53562
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření databázového rozhraní VTApi, které je vyvíjeno v rámci projektu MV ČR "Metody a nástroje pro zpracování obrazu a videa pro boj s terorismem" řešeného na FIT VUT. Toto rozhraní poskytuje podporu pro reprezentaci, správu a indexaci multimediálních dat a s nimi souvisejících popisných metadat využívaných analytickými aplikacemi založenými na počítačovém vidění. V současné době užívá jako datové úložiště SŘBD PostgreSQL. Práce popisuje základní techniky zpracování obrazových dat, koncept VTApi a navrhuje a implementuje jeho úpravy pro možnost použití různých datových úložišť.  Jako příklad variantního úložiště integruje do VTApi podporu pro užití databáze SQLite. cs
dc.description.abstractThis master's thesis proposes and implements an extension of the database interface VTApi which is being developed as a part of the MV ČR project "Tools and methods for video and image processing for terrorism prevention" at FIT VUT. This interface provides support for representation, management and indexation of multimedia data and related descriptive metadata used by analytic applications based on computer vision. It currently uses DBMS PostgreSQL as its default datastore. Paper describes basic techniques for processing image and video data, VTApi concept and proposes and implements its modifications for the purpose of supporting multiple types of datastores. As an example of an alternative datastore, support for usage of a SQLite database is integrated into VTApi.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování videacs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectmetadatacs
dc.subjectAPIcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectvideo processingen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectmetadataen
dc.subjectAPIen
dc.subjectdatabaseen
dc.titleAPI datového úložiště pro práci s videem a obrázkycs
dc.title.alternativeThe API of a Video and Image Datastoreen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:06cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78740en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:07en
sync.item.modts2020.06.23 10:37:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVolf, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázku přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak se liší výkonnost při použití PostgreSQL lokálně a SQLite na témže počítači? (Tedy při srovnatelných podmínkách.) Jsou kladeny nějaké požadavky na nová úložiště (mimo implementace samotného konektoru), aby mohla být využita pomocí Vámi navržené nové verze knihovny VTApi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record