Show simple item record

Generating 3D Trees Based on Real Images

dc.contributor.advisorSzentandrási, Istváncs
dc.contributor.authorKubiš, Františekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:09:51Z
dc.date.available2019-04-04T04:09:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBIŠ, F. Generování 3D stromů na základě vzorových obrázků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79327cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53563
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem možností generování 3D stromů za použití různých metod včetně bezkontextových gramatik a L-systémů. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu o evolučních a genetických algoritmech, kde je stručně shrnuta jejich funkce. V této práci byl navržen algoritmus, který má na vstupu 2D obrázek a od uživatele dostane přibližný obrys stromu s polohou počátku kmene. Na základě těchto informací pomocí genetického algoritmu vytvoří 3D strom jenž se vizuálně blíží předloze. Kromě způsobů generování stromů se čtenář seznámí se zpracováním vstupního obrazu a návrhem testovací aplikace.cs
dc.description.abstractMaster's thesis studies the possibilities of generating 3D trees using variety of methods including context-free grammars and L-systems. Master's thesis also includes chapter on evolutionary and genetic algorithms, which briefly summarize their function. In this project genetic algorithm which takes 2D image of tree and the beginning of its trunk is proposed. Based on this information it will generate 3D tree which is visually close to the original image. In addition to methods of generating trees, reader will get information about processing input image and designing test application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGramatikycs
dc.subjectL-systémycs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectgenerovánícs
dc.subjectHOGcs
dc.subject3D stromycs
dc.subjectGrammarsen
dc.subjectL-systemsen
dc.subjectevolutionary algorithmsen
dc.subjectgeneratingen
dc.subjectHOGen
dc.subject3D treesen
dc.titleGenerování 3D stromů na základě vzorových obrázkůcs
dc.title.alternativeGenerating 3D Trees Based on Real Imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:11cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79327en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:18:27en
sync.item.modts2020.06.23 09:35:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: Bez otázek.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record