Show simple item record

Simulation Sever for DEVS

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorŠimara, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠIMARA, M. Simulační server pro DEVS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79260cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53568
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat simulační server pro DEVS využívající již existujícího systému SmallDEVS. V práci se budeme hlavně zabývat popisem DEVS formalismu, systému SmallDEVS a implementovaného simulačního serveru. Ten poskytuje funkce pro vzdálené vytváření nových DEVS modelů, editování existujících modelů a funkce pro řízení simulace. Navíc server zaznamenává informace o změnách stavu modelu v průběhu simulace, takže je možné zjistit stav modelu v libovolném simulačním čase. To umožňuje následně provádět analýzu těchto dat a získat tak více informací o průběhu simulace, což doposud nebylo možné. V práci je uveden detailní popis komunikačního protokolu popisující komunikaci mezi klientem a serverem. Tento protokol je možné snadno aktualizovat v případě, že do systému SmallDEVS přidáme nějakou novou funkci. K otestování implementovaného simulačního serveru byl vytvořen prototyp klienta, který implementuje tento komunikační protokol a umožňuje uživateli pracovat se systémem SmallDEVS na serveru.cs
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis was to design and implement the simulation server for the DEVS that is using already existing SmallDEVS system. The work is aimed to description of the DEVS formalism, SmallDEVS and implemented simulation server. This server provides functions to create new DEVS models, edit already existing models and control simulation. In addition server saves information about state changes during the simulation process, so we can find out the state of the model at any simulation time. It allows to analyze this data and get more information about the simulation process, which was not possible until now. There is a complete description of the communication protocol between client and server in this document. If a new function is implemented in the SmallDEVS system, this protocol can be easily updated. A prototype of client was implemented during this project to test the implemented simulation server. The client implements this communication protocol and allows the user to work with the SmallDEVS system on the server.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSimulacecs
dc.subjectDEVScs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectSmallDEVScs
dc.subjectPNTalkcs
dc.subjectVyvíjející se systémycs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectSqueakcs
dc.subjectSmalltalk.cs
dc.subjectSimulationen
dc.subjectDEVSen
dc.subjectPetri neten
dc.subjectSmallDEVSen
dc.subjectPNTalken
dc.subjectSelf evolving systemsen
dc.subjectJSONen
dc.subjectSqueaken
dc.subjectSmalltalk.en
dc.titleSimulační server pro DEVScs
dc.title.alternativeSimulation Sever for DEVSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:07cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79260en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:08en
sync.item.modts2020.06.23 10:29:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Samek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V práci se objevují i informace o Petriho sítích, při popisu návrhu a implementace serveru však nejsou nijak zohledněny. Jakým způsobem jste s Petriho sítěmi pracoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record