Show simple item record

A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorHerrmannová, Drahomíracs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:47Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:47Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHERRMANNOVÁ, D. A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79164cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53625
dc.description.abstractTato diplomová práce byla vypracována na pracovní praxi/stáži na The Open University, Milton Keynes, UK. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho nových přístupů a metod k vizualizaci a prohlížení obsahu kolekcí dokumentů. Tyto nové metody jsou zaměřené na problémy spojené s rostoucím množstvím dostupných dat a s měnícímy se způsoby, jak lidé s těmito daty pracují. Uživatelé nyní vyžadují lepší podporu takzvaného Exploratory Search (do češtiny by se tento termín dal preložit jako "objevné hledání'') pro podporu vyhledávání vazeb mezi dokumenty a pro porovnávání dokumentů. Ačkoliv vizualizace mají potenciál v tomto směru zlepšit prohledávání kolekcí dokumentů (ve srovnání s klasickým textovým vyhledáváním), nestaly se zatím mezi uživateli příliš populárními. Důvodů pro to může být celá řada, od návrhu těchto vizualizací až po jejich implementaci a zpusob použití. Tato práce zkoumá tyto důvody a také faktory, které mohou zlepšit a zpříjemnit použití vizualizací pro hledání. Následně, po zvážení všech těchto faktorů, je navrženo a vyvinuto uživatelské rozhraní pro vizuální prohledávání kolekcí dokumentů, použití tohoto rozhraní je demonstrováno na dvou odlišných kolekcích a v závěru práce je rozhraní vyhodnoceno.cs
dc.description.abstractThis MSc Thesis was performed during a special practice at The Open University, Milton Keynes, UK. In recent years a number of new approaches for visualising and browsing document collections have been developed. These approaches try to address the problems associated with the growing amounts of content available and the changing patterns in the way people interact with information. Users now demand better support for exploring document collections to discover connections, compare and contrast information. Although visual search interfaces have the potential to improve the user experience in exploring document collections compared to textual search interfaces, they have not yet become as popular among users. The reasons for this range from the design of such visual interfaces to the way these interfaces are implemented and used. This work studies these reasons and determines the factors that contribute to an improved visual browsing experience. Consequently, by taking these factors into account, a novel visual search interface that improves exploratory search and the discovery of document relations is designed, implemented and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvizualizace informacícs
dc.subjectprohledávání obsahucs
dc.subjectprůzkumné hledánícs
dc.subjectInformation Visualisationen
dc.subjectContent Explorationen
dc.subjectExploratory Searchen
dc.titleA Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collectionscs
dc.title.alternativeA Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collectionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-08-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:29cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79164en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:13en
sync.item.modts2020.06.23 10:24:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (člen) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Navrhněte a diskutujte vhodný způsob vyhodnocení Vašeho řešení, aby bylo možné ověřit, které aspekty řešení a jakým způsobem ovlivňují efektivitu a intuitivnost výsledného rozhraní.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record