Show simple item record

Visualization Environment for Robot Remote Control

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorBlahož, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:47Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:47Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBLAHOŽ, V. Vizualizace 3D scény pro ovládání robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78870cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53644
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, prostředky umožňující takovou fůzi a jsou navrženy dvě varianty grafické vizualizace kombinovaných dat z point cloudu a barevného videa. První navržená alternativa se zabývá myšlenkou zobrazení výstupu barevné kamery, a tedy barevné informace o okolí, v prostoru zobrazené 3D scény z dat laserového skeneru na poloprůhledném polygonu umístěném v pohledovém objemu robota. Druhou navrženou možností je přímé obarvování dat 3D skeneru za vzniku barevného point cloudu reprezentujícího barevnou i hloubkovou informaci o okolí.cs
dc.description.abstractThis thesis presents possibilities of 3D point cloud and true colored digital video fusion that can be used in the process of robot teleoperation. Advantages of a 3D environment visualization combining more than one sensor data, tools to facilitate such data fusion, as well as two alternative practical implementations of combined data visualization are discussed. First proposed alternative estimates view frustum of the robot's camera and maps real colored video to a semi-transparent polygon placed in the view frustum. The second option is a direct coloring of the point cloud data creating a colored point cloud representing color as well as depth information about an environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDatová fůzecs
dc.subjectpoint cloudcs
dc.subjecttexturovaný cloudcs
dc.subjectlaserový skencs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectData fusionen
dc.subjectpoint clouden
dc.subjecttextured clouden
dc.subjectlaser scanningen
dc.subject3D modelen
dc.titleVizualizace 3D scény pro ovládání robotacs
dc.title.alternativeVisualization Environment for Robot Remote Controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:14cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78870en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:16en
sync.item.modts2020.06.23 10:35:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Pavel Hruška, CSc. (člen) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record