Show simple item record

A Temporal Extension for Java Data Objects

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorHorčička, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:17:16Z
dc.date.available2020-06-23T08:17:16Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHORČIČKA, J. Temporální rozšíření pro Java Data Objects [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53709
dc.description.abstractObsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce Java. Dále jsou uvedeny hlavní myšlenky standardu Java Data Objects, návrh temporálního rozšíření tohoto standardu a poslední kapitola uvádí detaily realizované implementace.cs
dc.description.abstractThe content of this thesis is devided into five parts. Firstly basic principles, data models and some languages of temporal databases are introduced. Next chapter describes ways and techniques for persistent storing of data objects in the programming language Java. Following chapters contain main ideas and key concepts of the Java Data Objects standard, draft for temporal extension of this standard and in the final chapter there are details of the actual implementation. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTemporální databázecs
dc.subjectJDOcs
dc.subjectJava Data Objectscs
dc.subjectperzistence v jazyce Javacs
dc.subjectobjektově-relační mapování.cs
dc.subjectTemporal databaseen
dc.subjectJDOen
dc.subjectJava Data Objectsen
dc.subjectJava persistenceen
dc.subjectobject-relational mapping.en
dc.titleTemporální rozšíření pro Java Data Objectscs
dc.title.alternativeA Temporal Extension for Java Data Objectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:45cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:20en
sync.item.modts2021.11.10 13:50:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Bylo by možné stávající implementaci upravit tak, aby bylo možné použít jazyk podobný SQL? Co by to obnášelo?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record