Show simple item record

Condensation Steam Turbine for Combi-cycle

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorPavlíček, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:57Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPAVLÍČEK, M. Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other48977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5370
dc.description.abstractV diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT dílem nemá žádné přídavné technologické odběry páry. NT díl má dva boční výstupy do vodou chlazených kondenzátorů. Je zde zpracována základní rozvaha silových účinků působících na NT díl za provozu. Součástí práce je také výkres s podélným řezem NT dílu a jeho půdorysné uspořádání včetně umístění kondenzátorů.cs
dc.description.abstractThis thesis named Cosdensing steam turbine in combi-cycle deals with the calculation of thermal balancing scheme and the design of turbine. This double body steam turbine with combined HP-IP part and double-flow LP part does not have any additional samples of technological steam. LP part has two side outputs to the water-cooled condensers. There is a basic calculation of force effects on the LP part at operation. The thesis also includes a drawing of a longitudinal cut of LP part and its layout, including positron of the condensers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKondenzační parní turbínacs
dc.subjectparoplynový cykluscs
dc.subjectdvouproudý NT dílcs
dc.subjectrovnotlaké lopatkování.cs
dc.subjectCondensing steam turbineen
dc.subjectcombi-cycleen
dc.subjectdouble LP parten
dc.subjectequal pressure blading.en
dc.titleKondenzační parní turbina do paroplynového cyklucs
dc.title.alternativeCondensation Steam Turbine for Combi-cycleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-14:46:40cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48977en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:59:02en
sync.item.modts2020.03.31 19:36:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeIng.Ondřej Štěpánekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Jan Sedláček (člen) Ing. Pavel Čáslava (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record