Show simple item record

Development of Platform for Three-Rotor Helicopter

dc.contributor.advisorHájek, Josefcs
dc.contributor.authorVotava, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-29T12:54:17Z
dc.date.available2018-10-29T12:54:17Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVOTAVA, M. Platforma pro vývoj tří-rotorové helikoptéry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78658cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53724
dc.description.abstractCílem této práce je návrh a stavba platformy pro vývoj třírotorové helikoptéry, nazývané tricopter. Teoretická část práce vysvětluje principy letu helikoptér a způsob ovládání tricopteru. Popisuje činnost inerciálního navigačního systému a jednotlivých senzorů. Seznamuje čtenáře s použitými řídící a měřící prvky. Praktická část se zabývá návrhem vhodné konstrukce tricopteru, která byla pro účely této práce postavena. Je uveden návrh hardwarové části řídícího systému. Popisuje vzájemnou komunikaci dílčích subsystémů, dekódování řídících signálů a PID regulátor, který zajišťuje stabilizaci letu.cs
dc.description.abstractThe goal of this master's thesis is design and built of platform for three-rotor helicopter development. The helicopter is also known as tricopter. Theoretical part describes principle of tricopter's flight and stabilization. There is also described basics inertial navigation system and sensors which are required for correct functionality. Practical part is dedicated to development of tricopter's frame, schematics diagram, communication between subsystems and stabilization system development. Flight stablization system is base on ATmega128A an using PID Controller. In the end is described testing of developed platform.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAtmega128Acs
dc.subjecttricoptercs
dc.subjectstabilizace letucs
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjectmagnetometrcs
dc.subjectultrazvukový dálkoměrcs
dc.subjectPID regulátorcs
dc.subjectAtmega128Aen
dc.subjecttricopteren
dc.subjectflight stablizationen
dc.subjectaccelerometeren
dc.subjectgyroscopeen
dc.subjectmagnetometeren
dc.subjectultrasonic range finderen
dc.subjectPID controlleren
dc.titlePlatforma pro vývoj tří-rotorové helikoptérycs
dc.title.alternativeDevelopment of Platform for Three-Rotor Helicopteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:46cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78658en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:12:44en
sync.item.modts2020.06.23 08:41:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Popište princip PID regulátoru a uveďte, jakým způsobem se nastavují jeho konstanty.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record