Show simple item record

Remote Temperature Sensing

dc.contributor.advisorVašíček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorNovák, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-29T12:52:22Z
dc.date.available2018-10-29T12:52:22Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNOVÁK, J. Centrála pro dálkové měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53736
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a senzorů teploty s cílem navrhnout a implementovat systém sestávající z hlavního řídícího modulu a několika senzorových modulů tak, aby pracoval v režimu tzv. mesh sítě. Pojednává o jednotlivých komponentách modulů a principu jejich funkce, dále zmiňuje pravidla návrhu vysokofrekvenčního tištěného spoje. Popisuje vývojové prostředky a aplikaci zobrazující naměřené hodnoty.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with wireless sensor network and temperature sensors with aim to design and implement remote temperature sensing central based on mesh topology. This paper discuss components of board modules, their function, and principles of RF PCB design. It describes the development tools and application displaying measured values.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezdrátová síťcs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectCC430cs
dc.subjectTMP112.cs
dc.subjectWireless networken
dc.subjectsensoren
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectsensingen
dc.subjectCC430en
dc.subjectTMP112.en
dc.titleCentrála pro dálkové měření teplotycs
dc.title.alternativeRemote Temperature Sensingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:51cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:20en
sync.item.modts2021.11.10 13:41:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Vzhledem k mohým nejasnostem, na které jsem narazil zejména při studiu 5. kapitoly, dovolil bych si položit následující dotazy: Na straně 36 v kapitole 5.2.3 se zmiňujete o tom, že jsou jednotlivé uzly po zpracování paketů uvedeny do režimu spánku. O jak dlouhé setrvání v tomto režimu se jedná a jak je probuzení eventuálně synchronizováno s vysílacím cyklem řídící jednotky? Senzorový uzel prostřednictvím paketu "Response" odesílá údaj o naměřené teplotě coby odezvu na předchozí paket "Temperature" nebo je nutné paket "Response" vyslat přímo z měřící ústředny? Jakým způsobem příjemce potvrdí vysílací straně úspěšné přijetí paketu, prostřednictvím odeslání předpokládané odpovědi nebo nějakým dedikovaným potvrzovacím paketem? Pokud má zvolený uzel rozeslat příkaz či paket ostaním uzlům ve svém okolí (viz str. 37, kapitola 5.3.1), je na konec pole "Nodelist" automaticky přidáno ID odpovídajícího uzlu při každé z takovýchto transakcí? Odpovědi z okolních uzlů jsou pak do řídicí jednotky odesílány každá zvlášť nebo nějak hromadně?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record