Show simple item record

Object Detection Using Kinect

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorŘehánek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŘEHÁNEK, M. Detekce objektů pomocí Kinectu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53745
dc.description.abstractS příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro rozpoznávání objektů použiji metodu Bag of Words, ve které jako deskriptor hloubkové mapy použiji metodu Spin Image. Spin Image je jeden z několika přístupů k popisu hloubkové mapy, které ve své práci popíši. O vyhledání objektu v obraze se postará metoda klouzajícího okna, která je vylepšena o využití hloubkové informace pro zrychlení prohledávání.cs
dc.description.abstractWith the release of the Kinect device new possibilities appeared, allowing a simple use of image depth in image processing. The aim of this thesis is to propose a method for object detection and recognition in a depth map. Well known method Bag of Words and a descriptor based on Spin Image method are used for the object recognition. The Spin Image method is one of several existing approaches to depth map which are described in this thesis. Detection of object in picture is ensured by the sliding window technique. That is improved and speeded up by utilization of the depth information.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce objektůcs
dc.subjecthloubkový obrazcs
dc.subjecthloubková mapacs
dc.subjectRGB-Dcs
dc.subjectrozpoznávání v obrazecs
dc.subjectdeskriptorycs
dc.subjectSpin Imagecs
dc.subjectbalík slovcs
dc.subjectklouzající okno.cs
dc.subjectObject detectionen
dc.subjectdepth imageen
dc.subjectdepth mapen
dc.subjectRGB-Den
dc.subjectimage recognitionen
dc.subjectdescriptorsen
dc.subjectSpin Imageen
dc.subjectbag of wordsen
dc.subjectsliding window.en
dc.titleDetekce objektů pomocí Kinectucs
dc.title.alternativeObject Detection Using Kinecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:15cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:31en
sync.item.modts2020.06.23 10:17:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Daniela Chudá, Ph.D. (člen) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Obrázky v datové sadě, kterou jste použil v testech, mají různou velikost. Kompenzoval jste toto nějak? Mohla mít různá velikosti vliv na výsledky? Jaké SVM klasifikátory jste použil, jak efektivní je jejích výpočet? Proč jste nevyhodnotil přímo úspěšnost detekce objektů?  Jakou úspěšnost a výpočetní náročnost mají existující metody detekce objektů z RGB-D?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record