Show simple item record

Process Control with Dynamic Resource Scheduling

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorŠinkora, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:53Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:53Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠINKORA, J. Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78542cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53765
dc.description.abstractPráce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných Petriho sítí. Dále se rozebírají možnosti použití genetických algoritmů pro optimalizaci rozvrhů zdrojů, které určují jejich přiřazení k~jednotlivým aktivitám v~dynamických systémech. Je popsána třída rozvrhovacích problémů s omezenými zdroji a způsob, jakým lze tyto projekty implementovat. Také je ukázáno, jak lze vytvořit složitější model výroby inspirovaný reálnými výrobními procesy. Dále je navržen řídící agent, který sleduje běžící výrobní systém a~umožňuje jeho dynamickou optimalizaci. Celý systém je implementován v prostředí Squeak Smalltalk za využití nástroje PNtalk, který je experimentální implementací objektově orientovaných sítí.cs
dc.description.abstractThis project pursues issues on the border of information technologies and process optimization. Previously published concepts of~modeling projects and shared resources with object-oriented Petri nets are presented and further expanded. The possibilites of~the use of~genetic algorithms for dynamic realtime optimization of the resource schedules are explored. The resource constrained project sheduling problem is presented and it is shown, how instances of the problem can be implemented. A more complex model that is inspired by real production systems is then created. Next, a control agent, which monitors a running production system and allows for it's dynamic optimization is designed. The whole system is implemented in the Squeak Smalltalk environment with the use of the tool PNtalk, which is an experimental implementation of the object oriented Petri nets paradigm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozvrhovánícs
dc.subjectRCPSPcs
dc.subjectDynamické systémycs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectOOPNcs
dc.subjectSqueakcs
dc.subjectSmalltalkcs
dc.subjectPNtalkcs
dc.subjectGenetické algoritmycs
dc.subjectSchedulingen
dc.subjectRCPSPen
dc.subjectDynamic systemsen
dc.subjectPetri netsen
dc.subjectOOPNen
dc.subjectSqueaken
dc.subjectSmalltalken
dc.subjectPNtalken
dc.subjectGenetic algorithmsen
dc.titleŘízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojůcs
dc.title.alternativeProcess Control with Dynamic Resource Schedulingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:05cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78542en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:36en
sync.item.modts2020.06.23 10:30:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Který modelovací prvek byste po zkušenosti do PNtalku doplnil?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record