Show simple item record

Optimalization for Stereoscopic Visualization

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorZelníček, Leošcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:46Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:46Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationZELNÍČEK, L. Optimalizace pro stereoskopické zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53774
dc.description.abstractTato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při stereoskopickém zobrazování dodržet. Dále jsou uvedeny nejčastější metody stereoskopické projekce, čtenář je seznámen s jejich vlastnostmi, výhodami i úskalími. Samotným optimalizacím je věnována největší část práce. Optimalizace se zaměřují na co nejvýkonnější zobrazení trojrozměrné scény stereoskopickým zařízením. Snahou je jak vyrobit co nelepší stereoskopický engine, tak i prozkoumat a vylepšit zobrazovanou scénu, aby výsledný pocit byl co nejlepší. Pro testování byla použita náhlavní souprava Trivisio ARvision-3D HMD.cs
dc.description.abstractThis work envolves basic options of human visual sense, describes matter of depth perception. We analyze binocular vision of humans, its limits, which must be considered, and followed when trying to project stereoscopic pictures. Then, we mention the most common methods of stereoscopic projection, reader is made acquainted with their options, advantages, and difficulties. The biggest part of this work is dedicated to the optimalizations themselves. They are focused on the most effective rendering of 3D scenes using stereoscopic technology. The effort is to make the best stereoscopic engine as possible and to inspect and improve displayed scene, so that the stereoeffect would be the best. Trivisio ARvision-3D HMD was used for testing purposes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStereoskopiecs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjecttrojrozměrné zobrazenícs
dc.subjecttrojrozměrné vidění.cs
dc.subjectStereoscopyen
dc.subjectvirtual realityen
dc.subject3D renderingen
dc.subject3D perception.en
dc.titleOptimalizace pro stereoskopické zobrazenícs
dc.title.alternativeOptimalization for Stereoscopic Visualizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:38cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:16:53en
sync.item.modts2020.05.10 00:51:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSeeman, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record