Show simple item record

Detection and Tracking of Small Moving Objects

dc.contributor.advisorHradiš, Michalcs
dc.contributor.authorFilip, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-02T07:04:06Z
dc.date.available2020-06-02T07:04:06Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationFILIP, J. Detekce a sledování malých pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other26169cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53797
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné celé přístupy řešení. Jsou zde obsaženy základní definice, jako je šum, konvoluce a matematická morfologie. V práci jsou popsány Bayesovská filtrace a Kalmanův Filtr. Je zde popsána teorie Vlnek, vlnkových filtrů a transformací. Práce se zabývá různými metodami detekce blobů. Je zde uveden návrh a implementace aplikace, který je založen na Vlnkových filtrech a Kalmanově filtru. Implementováno je několik metod odečítání pozadí, které se porovnávají při testování. Testování a aplikace je navržena na detekci vozidel jedoucích v dáli (alespoň 200m daleko).cs
dc.description.abstractThesis deals with the detection and tracking of small moving objects from static images. This work shows a general overview of methods and approaches to detection and tracking of objects. There are also described some other approaches to the whole solution. It also included basic definitions, such a noise, convolution and mathematical morphology. The work described Bayesian filtering and Kalman filter. It described the theory of Wavelets, wavelets filters and transformations. The work deals with different ways of the blob`s detection. It is here the design and implementation of applications, which is based on the wavelets filters and Kalman filter. It`s implemented several methods of background subtraction, which are compared by testing. Testing and application are designed to detect vehicles, which are moving faraway (at least 200 m away). en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectOdečítání pozadícs
dc.subjectBayesovský filtrcs
dc.subjectKalmanův filtrcs
dc.subjectSledování objektůcs
dc.subjectŠum v obrazecs
dc.subjectVlnkycs
dc.subjectHaarovy vlnkycs
dc.subjectDaubechiesové vlnkycs
dc.subjectMatematická morfologiecs
dc.subjectKonvoluce.cs
dc.subjectBackground Subtractionen
dc.subjectBayesian Filteren
dc.subjectKalman Filteren
dc.subjectTracking of Objectsen
dc.subjectNoise in Imageen
dc.subjectWaveletsen
dc.subjectHaar Waveletsen
dc.subjectDaubechies Waveletsen
dc.subjectMathematical Morphologyen
dc.subjectConvolution.en
dc.titleDetekce a sledování malých pohybujících se objektůcs
dc.title.alternativeDetection and Tracking of Small Moving Objectsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:41cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26169en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.02 09:04:06en
sync.item.modts2020.06.02 08:32:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZuzaňák, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record