Show simple item record

Planning and Scheduling

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorHefka, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:07:01Z
dc.date.available2010-06-23cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHEFKA, L. Plánování a rozvrhování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53887
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou optimalizace plánování a rozvrhování. K tomu se využívá genetických algoritmů inspirovaných evolučním vývojem. Součástí práce je seznámení s problémem plánování a rozvrhování, genetickými algoritmy a Petriho sítěmi. Těchto znalostí bylo využito k vytvoření aplikace, která by s využitím genetických algoritmů dovedla řešit plánovací problémy a výsledné plány pak reprezentovala Časovou Petriho sítí. V závěru práce jsou prezentovány dosažené výsledky a příklady oblasti využití.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with optimization problems of planning and scheduling. There are using genetic algorithms which are inspired by evolution process. Main work is familiar with the problem of planning and scheduling, genetic algorithm and Petri nets. This knowledge was used to create applications that would with the use of genetic algorithms was able to solve planning problems and the resulting plans would be represented the Time Petri Net. In conclusion of the this thesis are presented obtained results and examples of field use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectrozvrhovánícs
dc.subjectJob Shopcs
dc.subjectgenetické algoritmycs
dc.subjectsimulace plánůcs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectČasové Petriho sítěcs
dc.subjectPNMLcs
dc.subjectplanningen
dc.subjectschedulingen
dc.subjectJob Shopen
dc.subjectgenetic algorithmsen
dc.subjectsimulations planen
dc.subjectPetri Netsen
dc.subjectTime Petri Neten
dc.subjectPNMLen
dc.titlePlánování a rozvrhovánícs
dc.title.alternativePlanning and Schedulingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:27cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25827en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.14 00:57:16en
sync.item.modts2020.05.14 00:14:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record