Show simple item record

Realtime Weather in a Landscape Visualisation

dc.contributor.advisorSeeman, Michalcs
dc.contributor.authorVlček, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:45Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVLČEK, A. Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25606cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53932
dc.description.abstractDíky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v reálném čase na současných osobních počítačích. Cílem je spíš nalezení dobře vypadajících rychlých aproximací než dokonalý fyzikální model. Je zde rozebráno použití moderních programovatelných GPU nejen pro účely zobrazování, ale také jako velmi silný výpočetní prostředek pro simulaci přírodních dějů. Práce je zaměřena zejména na pohyb vody terénem a její vliv na něj. Jedná se například o tání sněhu, erozi nebo výskyt různých druhů rostlin podle preferované vlhkosti. Pro tyto účely je využito dynamické texturování terénu a algoritmy umožňující rychlou úpravou zobrazované geometrie včetně počítání normál.cs
dc.description.abstractThanks to the increasing computation power the complexity and dynamism of virtual reality is continuously improving. This work aims to examine influences of weather in a landscape and the means to simulate and dynamically visualize them in real time on the current personal computer hardware. The main goal is to find quick well looking approximations rather than a complex physically correct simulation. The work covers using modern programmable GPU not only for visualization but also as a powerful simulation instrument. The main topic is water movement in the terrain and its effects on it like erosion, snow melting and moisture impact on vegetation. This requires dynamic terrain texturing and algorithms supporting fast geometry and normals updates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpovětrnostní vlivycs
dc.subjectpočasícs
dc.subjectteréncs
dc.subjectvýšková mapacs
dc.subjectvýpočet normálcs
dc.subjectvodacs
dc.subjecterozecs
dc.subjectdéšťcs
dc.subjectsníhcs
dc.subjectmlhacs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectinteraktivitacs
dc.subjectreálný čascs
dc.subjectshadercs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectGPGPUcs
dc.subjectweather effectsen
dc.subjectterrainen
dc.subjectheight mapen
dc.subjectnormal computationen
dc.subjectwateren
dc.subjecterosionen
dc.subjectrainen
dc.subjectsnowen
dc.subjectfogen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectinteractivityen
dc.subjectreal timeen
dc.subjectshaderen
dc.subjectGPUen
dc.subjectGPGPUen
dc.titleReal-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénucs
dc.title.alternativeRealtime Weather in a Landscape Visualisationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:01cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25606en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 02:29:39en
sync.item.modts2020.05.10 01:01:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJošth, Radovancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record